НОВИНИ >> Поморие


Поморийското езеро става част от проект за опазване на влажните зони


Поморийското езеро, Национален Парк Делтата на Еврос (Марица) в Гърция и разположеният в Турция от другата страна на границата национален парк ,,Езеро Гала“ са три от влажните зони, които са целеви за международния проект ,,Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн”. Проектът е насочен към ограничаване на замърсяването на влажните зони чрез образователни, информационни и обучителни дейности. От страна на България в проекта участва природозащитната организация Зелени Балкани с дейности насочени към Поморийското езеро – солена лагуна комбинираща високи екологични и социално-икономически стойности, разположена на черноморското крайбрежие. Във фокуса на проекта попадат ключови влажни зони...

» прочети още


Поморийското езеро става част от проект за опазване на влажните зони


Поморийското езеро, Национален Парк Делтата на Еврос (Марица) в Гърция и разположеният в Турция от другата страна на границата национален парк ,,Езеро Гала“ са три от влажните зони, които са целеви за международния проект ,,Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн”. Проектът е насочен към ограничаване на замърсяването на влажните зони чрез образователни, информационни и обучителни дейности. От страна на България в проекта участва природозащитната организация Зелени Балкани с дейности насочени към Поморийското езеро – солена лагуна комбинираща високи екологични и социално-икономически стойности,...


» прочети още


Поморие официално въведе първите финансови облекчения за жителите на общината


Общинските съветници единодушно подкрепиха предложението на кмета Иван Алексиев за въвеждане на финансови облекчения за гражданите на община Поморие. На извънредно заседание на Общинския съвет, което се проведе при строги мерки за сигурност, присъстваха 19 общински съветници.   Съгласно решението на Общинския съвет, от 13 март до отмяна на извънредното положение, наематели на общински търговски обекти, които в момента не работят заради въведените ограничителни мерки са освободени от заплащане на наеми. Това са ползватели на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго...


» прочети още


Поморие почете паметта на Васил Левски


Десетки граждани отдадоха почит на Апостола в Поморие. Свещениците от храм „Свето Рождество Богородично“ отслужиха заупокойна молитва, а бюст-паметникът на Апостола бе отрупан с венци и цветя.   Исторически факти от живота на Апостола представи уредникът по “Нова и най-нова история” в Исторически музей Поморие Любка Николова. „За нас той е светиня. Той е нашата национална гордост. Изключителна личност, надарена с непозната духовна мощ – прозрял далеч в бъдещето и отдал всичките си сили, за да види Отечеството ни свободно.“, бе част от нейното слово по повод годишнината.   В чест на Левски вече седма година екипът на...


» прочети още


Новите купувачи на имоти търсят качествено строителство


Вноските за ипотеката често плащат родителите Покупката на жилище определено е едно от предизвикателствата, с които се сблъсква всяко поколение, но с годините се променят нагласите на хората към перфектния дом. В сравнение с предишните поколения, новото поколение купувачи са склонни по-дълго да живеят под наем и да купуват собствено жилище на доста по-късен етап от живота си. Оказва се, че милениалите /това е терминът за поколението, което излиза на пазара за имоти/ използват доста креативни стратегии, когато целта е да се изнесат от къщата на мама и тате и да заживеят самостоятелно. Преследвайки личната си свобода, те често са склонни да наемат малки жилища или да договарят...


» прочети още


МИГ „Поморие“ обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ за насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица


МИГ „Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.091 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“     Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“,Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за...


» прочети още


ПОКАНА за свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Поморие”


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 28.01.2020 г. от 14.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис №16 при следния дневен ред: 1.1.  „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2019 г. по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие”“; 1.2.  „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2019 г. по...


» прочети още


Наши партньори