Центърът за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства вече е факт в КарнобатСградата, която от години е неизползваема в Карнобат се превърна в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Бившето училище „Паисий” в квартал „Красно село” вече е реновирана и пригодена да приютява деца с увреждания и техните родители. Новата база е оборудвана и обзаведена по начин, който да удовлетворява специфичните потребности на малчуганите.

 

 Основната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид соцуиална услуга в общността, която да замени институциониалния модел на грижа за децата. По проекта е извършен цялостен ремонт, обновяване и преустройство на помещенията, съобразени с потребностите на новата услуга, обособени са зали за групова терапия, рехабилитация, за дневен престой и място за почивка,  място за групова и индивидална работа, кабинет за логопед и психолог, трапезария.

 

 Потребители ще бъдат около 90 деца с увреждания до 18 години и техните семейства, от които 30 на дневни грижи и 60 за консултативни услуги. Дневният център ще осигурява условия за обслужване на потребителите през деня, отговяращо на потребностите им от рехабилитация, образование, психолоическа подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свобоното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.

 

 Услугите ще бъдат почасови и целодневни, за родителите ще бъдат под формата на индивидуални консултации, касаещи проблемите на детето, също така родителите ще имат възможност да се включват в работата на специалистите с техните деца.

 

 С приключване на проекта „Изграждане на Дневен Център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”, община Карнобат доказва още веднъж, че един от основните й приоритети е социалната политика.

 

в. Фактор, 5 юли 2019
Видяна: 170


« Назад към всички новиниНаши партньори