Проф. Владимир Данов, МБАЛ „Сърце и Мозък”: Грижата за Вашия живот е наша грижа до живот 

Проф. д-р, Dr.h.c. Владимир Данов д.м. e медицински директор и началник на клиниката по кардиохирургия в МБАЛ „Сърце и Мозък”в гр. Плевен и гр.Бургас. Защитава докторска дисертация в Университета „Лудвиг-Максимилиян“ в Мюнхен, Германия. Бил е началник на отделение към клиниката по сърдечна и торакална хирургия в Аугсбург, Германия, началник на клиниките по кардиохирургия  в УМБАЛ „Св. Марина“- Варна и УМБАЛ „Св. Анна“ – София. Има над 28 годишен опeративен опит в областта на кардиохирургията.    

 

 

-         Проф. Данов, с какво ще се подобри качеството на медицинските услуги в Бургас и региона, след отварянето на МБАЛ „Сърце и Мозък”

 

 

-         Добрата новина за жителите на Бургас и цяла Югоизточна Българияе, че за първи път теще имат достъп до високотехнологична диагностична и лечебна помощ,  модерна апаратура, екипи, чиято квалификация се повишава чрез постоянни обучения в университетски клиники в Германия, Израел, Италия, САЩ. Пациентите разполагат с възможност за видеовръзка с близките си от болничната стая, идентификационни гривни и постоянен мониторинг на жизнените показатели, проследяващо наблюдение след изписване от болницата. Специално обучен екип в Центъра за анализи на здравни резултати, обработва информацията, получавана от всички наши пациенти, които оценяват проведеното лечение, дават препоръки или подават сигнали, когато са недоволни. Възможност за консултации с водещи специалисти от чужбина в съответните специалности, второ мнение,  специално отношение и уважение към пациентите. Ние можем да гарантираме подобряване на качеството на живот на нашите пациенти.МБАЛ „Сърце и Мозък“вБургас разполага с  уникална електронна сървърна система  ПАКС, позволяваща съхранение, и достъп до всички образни диагностични изследвания на пациентите (ЯМР, компютърен томограф, ангиограф, ехограф, рентген), както и получаване на изследвания от болници на територията на цялата страна в реално време и провеждане на онлайн дистанционни кардиохирургични и кардиологични консултации на отдалечени болници от цялата страна и чужбина.Мотото ни гласи: Грижата за Вашия живот е наша грижа до живот.      

                 

      

-         С какви специалисти разполагате?                                                               

 

 

-         В кардиохирургията в момента работят петправоспособни кардиохирурзи и трима специализанти. Повечето от тях са специализирали във водещи европейски и световни кардиохирургични центрове. Кардиохирурзите са подготвени да  извършват  целия  спектър от оперативни интервенции в сърдечната хирургия. 75% от лекарският колектив са мои ученици –  бивши специализанти по кардиохирургия (настоящи кардиохирурзи), които са работили дълги години под мое ръководство. Това създава възможността за плавно навлизане на нашият стил  в ежедневния работен процес на МБАЛ „Сърце и Мозък“. Голямо предимство е, че и колегите кардиолози са едни от водещите в страната, с които работим от години заедно в структурите на Българският Кардиологичен Институт.

 

 

-         Прилагатефини, щадящи методи, както и на модерни хирургични техники. Можете ли да разкажете малко повече за тях?

 

 

-         Лекарските екипи в сърдечната хирургия и инвазивна кардиология са специализирани  в извършването на щадящи  операции и инвазивни процедури, които можем да разделим в три групи: Първата група включва оперативните методи в кардиохирургията с минимален разрез  и с помощта на ендоскопска - видеоасистирана техника за смяна или реконструкция на клапите, рекострукции при някои вродени сърдечни пороци или коронарни байпасни операции.   Втората група са операциите на биещо сърце (без помощта на машината сърце – бял дроб - OPCAB)  за поставяне на коронарни байпаси. Създаденият „HEART TEAM“ - сърдечен тим от  кардиохирурзи,  от неинвазивни, инвазивни кардиолози и анестезиолози представляват третата група инвазивни интервенции. При тях са включени  минимално  инвазивни  процедури (имплантация на транскатетърни аортни клапи – TAVI, ендолуминарни аортни стентове - TEVAR) са изключително щадящи за тежко болните пациенти.И при трите групи оперативни методи позволяват на пациента, значително по-бързо възстановяване.

 

 

-         Смятате ли, че е възможно добрите световни практики в медицината да бъдат приложени успешно и в България?

 

 

-         МБАЛ „Сърце и Мозък“ - Плевен е неизменна част от структурата на Българския Кардиологичен Институт, който повече от 11 години работи в сферата на сърдечносъдовите заболявания.Основната цел е да подобри достъпа на българските граждани довисокоспециализирана кардиологична и кардиохирургична помощ в съответствие със  световните стандарти и добрата медицинска практика  за лечение на тези заболявания. Добрите световни практики вече са достъпни и за пациентите в Бургас след стартиране на дейността на болницата в началото на месец юли.

 

 

-         Как печелихте доверието на хилядите пациенти, които са преминали през МБАЛ „Сърце и Мозък”?

 

 

-         Доверието на българските граждани към структурите на БългарскиятКардиологичен Институт са отразени в безбройните благодарствени писма, които ежедневно получаваме от нашите пациенти.  Със сигурност знам, че българинът е добре осведомен и знае къде може да получи адекватна медицинска помощ при добри битови условия и отлично подготвен медицински персонал. Нашето професионално отношение към пациентите, грижата към хората и техните семейства е основата на доверието между лекар и пациент в нашите болници.

 

Фактор Бургас 21.07.19
Видяна: 465


« Назад към всички новиниНаши партньори