Инвестициите в България с нов сериозен спадНовият завод на „Фолксваген” ще бъде построен в Турция, а не в България, съобщава немската телевизия ARD. Има информация, че е избрано и местоположението на завода и той ще се намира в Маниса, край Измир. Големият инвеститор избира южната ни съседка, въпреки много по-ниските разходи за труд в България, защото пазарът там е несравнимо по-голям. Очакванията на „Фолксваген” са да продават около 40 хиляди седана „Пасат” годишно, както и да получат от турската държава сериозна отстъпка по отношение на изключително високия данък върху потреблението.

 

 

На фона на тази информация стана ясно, че нетният поток от преките инвестиции в България остава отрицателен в края на май, според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).
 

 

За първите пет месеца на тази година нетните инвестиции са на минус с 55,9 млн. евро, като обемът им е със 147,1 млн. евро по-малък от отчетените вложения за същия период на миналата година (положителен в размер на 91,2 млн. евро).
 

 

Само за май 2019 г. потокът е отрицателен и възлиза на 2,8 млн. евро, докато преди година беше на плюс с 80,5 млн. евро, отчитат в централната банка. За сравнение в края на април вложенията излязоха на минус с 54,9 млн. евро.
 

 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е на минус с 539,2 млн. евро за първите пет месеца на тази година. Той е по-нисък с 293,1 млн. евро в сравнение със същия период на 2018 г., когато беше отрицателен в размер на 246,1 млн. евро.
 

 

От януари до май нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е на плюс с 2,5 млн. евро, като преди година пак излезе на положителна територия с 10,3 млн. евро.
 

 

В края на май най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (0,6 млн. евро), Холандия (0,4 млн. евро), Казахстан (0,5 млн. евро), Латвия (0,4 млн. евро) и Германия (0,4 млн. евро).

 

Според предварителните данни на БНБ статия Реинвестиране на печалба, която показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат, от януари до май е на минус със 173,3 млн. евро, при положителна стойност от 81,5 млн. евро преди година.

 

За първите пет месеца на 2019 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 656,6 млн. евро, при 255,8 млн. евро за същия период на миналата година.

 

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната са направени от Холандия (206,3 млн. евро), Германия (92,3 млн. евро) и Унгария (43 млн. евро).
 


Фактор Бургас
Видяна: 103


« Назад към всички новиниНаши партньори