От БСП призовават да не се демонтира паметната плоча от МеханотоГрупата общински съветници от БСП входира докладна записка, чрез която призовава да се гласува решение, с което да се отмени решението по докладната за демонтиране на плочата с идеологически  надпис,  поставена на  фасадата на ПГМЕЕ  - Бургас.

 

„С решение по докладна № 08-00-7917 на предишния Общински съвет на община Бургас, е взето решение за демонтиране на паметна плоча на загинали антифашисти от фасадата на ПГМЕЕ-Бургас. Решението противоречи както на закона и европейските директиви, така и общочовешките морални принципи“, посочват в документа общинските съветници на левицата. 

 

Вносителите на докладната записка, станала причина за вземането на това решение, цитират разпоредбата на чл.11 ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование. В нея  е записано: “В системата на предучилищното и училищно образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини”.

 

„Законодателят ясно е посочил и разграничил какво не е позволено да се налага в системата на образованието, каквато и да е идеологическа или религиозна доктрина, да бъдат принуждавани учениците в ранна възраст, ненавършили пълнолетие, да възприемат и изповядват политически, икономически, религиозни или други идеологии. Но в конкретния случай не се касае за налагане на идеология, а за паметна плоча, на която са изписани имената на загинали младежи, учили в това училище. Младежи, загинали в антифашистката борба, която е част от общия фронт за борба против нацизма и е призната за част от европейското съпротивително движени против хитлеризма“, подчертават общинските съветници. 

 

В допълнение към всичко това,  решението на Общинския съвет от 30.10.2018 г. e в крещящо противоречие  с  РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ от 2018 г. под № 2869 /RSP/ 2018 г.   относно  нарастването  на неофашисткото  насилие в Европа .

 

Фактор Бургас 06.02.20
 
Видяна: 113


« Назад към всички новиниНаши партньори