Маргарита Иванова: Незначителен брой висшисти се търсят за работа в Бургас-         Г-жо Иванова, какви са свободните позиции на пазара на труда в момента и какви работници се търсят най- много?

 

 

-         Към края на януари в агенция за подбор на персонал „ЖАР”, имаме заявени за постоянна работа позиции за продавачи, касиери, брокери, търговци и сезонни позиции за главни готвачи, майстори и редови готвачи. Най-много работници към този момент се търсят в сферата на търговията и услугите поради необходимостта от обучение на новите кадри за предстоящия сезон.

 

 

-         Сезонът влияе ли при търсенето на работна ръка?

 

 

-         В Бургас търсенето на персонал винаги е обвързано със сезона. Дори и постоянни позиции имат своята сезонна натовареност, което се упоменава  като условие при търсене на подходящите кандидати. Пазара на труда в града ни има своите специфични особености и сезонен характер. Винаги от октомври до март работодателите имат по-добър избор на персонал  и технологичното време за наемане на постоянен кадър е по-кратко.

 

 

-         Има ли свободни позиции за хора с висше образование?

 

 

-         Ако ме питате дали има работни места за специалисти, за които категорично се изисква висше образование, ще кажа че търсенето е незначително на общия фон на пазара на труда в Бургас. Много често обаче се вписва условие завършено висше образование към длъжности, които не изискват тази квалификация.

 

 

-         В сравнение с миналата година, има ли свиване на пазара на труда, или напротив?

 

 

-         Бих казала, че има натрапчиво и все по тенденциозно уеднаквяване на пазара на труда. Търсят се едни и същи позиции за много обекти-предимно в сферата на  ресторантьорството, търговията и услугите.

Инженерно-технически кадри, квалифицирани работници /заварчици, монтажници, техници / и много други специалисти не могат да се реализират поради липса на съответните работни места.

 

 

-         Какви са най-честите изисквания на работодателите при наемане на работници?

 

 

-         Изискванията към търсените кадри са различни и те са в зависимост от длъжността, за която се кандидатства и произтичащите от нея отговорности. Най-често работодателите желаят кандидатите да имат предишен опит на подобна или същата длъжност.

 

 

-         Има ли достатъчно желаещи да заемат заявените от работодателите позиции?

 

 

-         Няма еднозначен отговор на този въпрос. Зависи от предлаганите позиции и съпътстващите ги условия на труд и заплащане. Като основна тенденция в предпочитанията на търсещите работа лица се откроява желанието за постоянна работа с адекватни, предвидими и редовно получавани доходи.

 

 

-         Какви са изискванията на работниците към работодателите?

 

 

-         За постоянните позиции, все по категорично се откроява желанието на работниците за петдневна работна седмица, регламентирано работно време и добро заплащане. Някои от работодателите реорганизираха процесите си на работа в унисон с тези изисквания с цел да задържат постоянен и качествен персонал. За сезонните позиции кандидатите изискват добро заплащане и регламентирана длъжност. Много често поради липса на персонал, на вече назначените работници се вменяват допълнителни задължения от други длъжности , което води до недоволство и напускане.

 

 

 

-         Кои са водещите мотиви на хората, за да откажат работа?

 

 

-         Сериозна причина за все по-честия отказ от временна заетост са  късия сезон, голямата ежедневна натовареност с един или липса на почивен ден и възможността за реализация в чужбина на същата длъжност за по-добро заплащане. За постоянните работни места, основния мотив за отказ от работа са предлаганото  заплащане на първо място и условията на труд.

 

вестник Фактор Бургас 17.02.20
Видяна: 561


« Назад към всички новиниНаши партньори