В Бургас ГЕРБ предлага мерки за справяне с кризата с COVID - 19След като Правителството обяви национални мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса, общинските съветници от ГЕРБ в Бургас също внесоха извънредна докладна с предложения. Те са свързани с икономическите последици, в следствие на усложнената епидемиологична обстановка.На предстоящото заседание на местния парламент ще бъдат предложени за гласуване следните допълнителни предложения:За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.:

 

Да се освободят от такса за ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците на децата, посещаващи детски заведения на територията на община Бургас.

 

Да се освободят от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение и от заплащане цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ. Мярката е за обекти, които са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.

 

Да се освободят от заплащане на наем търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Това са наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето, в което са затворени на основание заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение.

 

Да се даде възможност на таксиметровите водачи да преустановят временно дейността си, като за времето, когато не са работили, ще им бъде възстановен внесения данък таксиметров превоз, съгласно чл.61, ал.2 от ЗМДТ. Ще бъдат освободени еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз.

 

Да се отложи плащането на дължимите месечни наеми за общински жилища до края на календарната 2020 г.

 

Фактор Бургас 25.03.20
Видяна: 228


« Назад към всички новиниНаши партньори