Община Айтос предоставя услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ” на 52 души в града и околните селаЕкип от 16 човека обслужва нуждаещите се в рамките на проекта на ОПРЧР

 

 

Община Айтос предоставя услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ” на 52 потребители на територията на града и на част от околните села. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и успешно се изпълнява от общината от края на 2019 г. Освен в град Айтос, специализираният екип посещава и селата Мъглен, Поляново, Карагеоргиево, Съдиево.

 

 

„Стремим се да подобряваме качеството на живот, както и да дадем възможност за социално включване на възрастните хора и хората с увреждания, каквато е основната цел на този проект. Осигуряваме грижа за нуждаещите се в домашна среда”, казва Петя Ненова, ръководител на проекта.

 

 

По думите й, екипът към момента се състои от 16 души - 10 домашни санитари, 2 медицински сестри, 2 психолози, 1 координатор-диспечер и 1 шофьор.

 

 

   

 

 

„Екипът ни е ангажиран с грижата за здравословното състояние на нуждаещите се в рамките на дома им. Медицинският персонал проверява общото здравословно състояние на потребителите, мери кръвно налягане и кръвна захар, подпомага комуникацията с личния лекар. Санитарите, ангажирани в проекта, съдействат на потребителите в изпълнението на ежедневни санитарно-хигиенни задачи, които ги затрудняват. Социалните услуги, които предоставят, са насочени към подпомагане на лицата от целевите групи за поддържане на лична хигиена, хранене, прием на медикаменти, приготвяне на храна, дейности от комунално-битов характер и подкрепа в социалното включване. Хората, заявили услугата, получават възможност и за регулярна консултация с психолог”, допълва Ненова.

 

 

Според нея, за потребителите това е възможност за социално общуване, затова очакват с нетърпение екипът да отиде на посещение. „Към момента нямаме нито един човек, отказал се от услугата”, казва още Ненова.

 

 

В община Айтос вече има около 25 записани доброволци за разширяване обсега на услугите на „Патронажна грижа” в резултат на извънредното положение, свързано с COVID-19. Сигнали от самите потребители за нужда от допълнителни услуги в новия контекст обаче няма.

 

 

Айтос е една от многото общини, чиито кметове през 2019 г. подписаха едногодишни договори за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“. Общият бюджет на процедурата е 76,8  млн. лева. Осигуряването на интегрирани услуги за възрастните и хората с увреждания е част от Плана за действие 2018-2021 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. От началото на настоящия програмен период по ОПРЧР са програмирани близо 287 млн. лв. за реализиране на процесите по деинституционализацията на възрастните хора.
Видяна: 400

« Назад към всички новиниНаши партньори