Валентина Станкова, управител на Патронажна грижа Бургас: Разширяваме обхвата и услугите по Патронажна грижа, за да подпомогнем хората в риск и лицата от уязвимите групиПо Компонент 2 и 3 се предоставят социални грижи за над 740 потребители 

 

 

- Г-жо Станкова, как се изпълнява проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по ОПРЧР в Бургас предвид обявеното извънредно положение?

 

 

В първите дни на извънредното положение потребителите на социалната услуга бяха разтревожени и уплашени от случващото се. В тези дни активно се включи психологът, който освен редовните си планувани консултации, беше на разположение и по телефона. Организацията на работа се промени в няколко направления: здравните специалисти, рехабилитатори и медицински сестри следяха за наличие на симптоми при възрастните хора и лицата с увреждания, ежедневно измерваха температурата им и им предоставяха информация за начините за превенция на вируса. Домашните санитари, от своя страна, поддържаха добра хигиена и почистваха с дезинфекциращи препарати домовете на потребителите. Всички специалисти още в самото начало на епидемията бяха оборудвани с всички предпазни средства - защитни очила, защитно облекло, маски и шлемове. Нашата роля в тази ситуация беше изключително отговорна, защото трябваше да пазим здравето на най-уязвимата част от населението. 

 

В периода на извънредно положение стартирахме три нови услуги. Първата е осигуряване на лекари-специалисти за прегледи в домашни условия. Голяма част от лицата, включени в проекта, са с хронични заболявания, които изискват лекарско наблюдение и грижа. Това им даде възможност да проследяват състоянието си, без да се подлагат на риск. В помощ на медиците включихме и медицински лаборант, който да взема проби на място в дома на потребителя. Третата услуга е много полезна за хората не само в настоящата ситуация - включване на специалист поддръжка, който да осъществява дребни, неотложни ремонти. Имахме случаи на развалено единствено отоплително средство-печка или струйно течаща чешма, които няма как да бъдат планувани и ремонтирани на по-късен етап.

 

По време на извънредното положение получихме и голямо дарение от БЧК Бургас по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за "Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019". Кампанията се реализира в партньорство между Агенцията за социално подпомагане и Българския червен кръст. Всички потребители на Патронажна грижа получиха по 30 кг пакетирани продукти. Всички служители на Патронажна грижа се включиха активно в раздаването им на 265 потребители на услугата. В кампанията участваха и много доброволци.

 

 

- Какви нужди излязоха на преден план сред нуждаещите се в условията на извънредното положение?

 

 

От особена важност за хората са медицинските грижи, закупуване на продукти и лекарства, санитарно почистване. Голяма част от потребителите са изключително самотни, а наложената социална дистанция увеличи тази самота. Затова в тези трудни времена намерихме начин да зарадваме част от тях с малко внимание. Обявихме кампания „Зарадвай възрастен човек с послание, рисунка или мили думи“. На електронната поща на Патронажната грижа, както и във Фейсбук страницата ни, получихме няколко страхотни послания и рисунки от близки на нашите потребители с молба да им ги предадем чрез нашите специалисти. Трогателни бяха рисунките и писмата от деца, които предадохме и зарадвахме много възрастни хора, които не бяха виждали внуците си скоро.

 

 

- Какви услуги се предоставят по проекта и колко потребители обхваща той?

 

 

Към момента по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - Компонент 2 са сключени договори с 316 души, като активно се обслужват 270 потребители. Проектът предоставя мобилни здравно-социални грижи до 2 часа на ден в домашна среда. Услугите включват здравни грижи от медицинска сестра - измерване на артериално налягане, температура, измерване на кръвна захар, следене на правилното приемане на медикаменти, консултация при нужда с личния лекар на потребителя, превръзки, манипулации по лекарско назначение, санитарно обслужване - поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателя, закупуване на лекарства и хранителни продукти, придружаване до лечебни заведения и лаборатории, медицинска рехабилитация, психологическо консултиране. В проекта са заети 34 лица - социални работници, медицински сестри, домашни санитари, рехабилитатори и психолог.

 

 

       

 

 

- Община Бургас вече сключи анекс и по Компонент 3 на „Патронажната грижа“. Как ще се промени предоставянето на услугите?

 

 

Община Бургас кандидатства и бе одобрена по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – Компонент 3. В условията на извънредно положение необходимостта от доставка на хранителни продукти, медикаменти и заплащане на битови сметки се засили още повече не само при възрастните хора, но и при тези, които са поставени под карантина, както и майки с малки деца. Чрез този проект разширяваме капацитета на социалната услуга с още 432 потребители. Целевите групи включват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19 или самотен родител с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

 

 

За изпълнение на дейностите се сформират мобилни екипи, предоставящи услугите, свързани с преодоляване последиците от коронавируса - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, доставка на лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Видяна: 79


« Назад към всички новиниНаши партньори