Екипът на „Патронажна грижа“ в Средец всеки ден посещава домовете на 54 възрастни и хора с уврежданияПроектът, изпълняван по ОПРЧР, осигурява интегрирани здравно-социални грижи до 2 часа на ден

 

Община Средец всеки ден подкрепя в ежедневните им дейности 54 възрастни и хора с увреждания в гр. Средец, с. Драчево, с. Факия и с. Проход. Нуждаещите се получават здравно-социални услуги в домовете си, благодарение на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подкрепата е особено важна са самотно живеещите, трудно подвижните и хората със сериозни заболявания. Най-често потребителите имат нужда от помощ в почистването на дома, извършване на манипулации от медицинска сестра и психологическо консултиране. 

 

„Непосредствено след обявяване на извънредната епидемична ситуация в страната, община Средец  обяви „Гореща линия“ за подпомагане на жителите в кризисната ситуация. По този начин хората в затруднено положение могат да се свържат с нас, за да им окажем необходимата помощ“, коментира Райна Миларева, ръководител на проекта „Патронажна грижа“ в Средец.

 

По думите й в момента има засилен интерес от възрастни, хора с увреждания и поставени под карантина, които се нуждаят от доставяне на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително и лекарства, тъй като създадената ситуация затруднява излизането от домовете им. Поради тази причина община Средец е сключила договор по Компонент 3 на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. 

 

„По този начин подпомагаме най-уязвимите групи с мрежа от услуги в домашна среда. В момента е важно да осигурим необходимата социална дистанция и да подкрепим лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Процедурата дава възможност да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална дистанция“, допълва Райна Миларева.

 

 

 

 

Дейността е насочена към възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и възрастни в риск. Услугите включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Служителите са 11 – координатор, домашни помощници и шофьор. За всеки един от тях са осигурени лични предпазни средства и дезинфекционни препарати.
Видяна: 53


« Назад към всички новиниНаши партньори