Завърши голям международен младежки проект в ПриморскоЗавърши международниямладежки проект "Минало НЕзабравено“, който се проведе впериода 14-20 август в гр. Приморско. Разработените дейности по проекта предоставихавъзможност на младите хорада опознаят нови култури,  да дискутират техните специфични проблеми и възможности за тяхното преодоляване, да създадат нови контакти.Основните обучителни резултати, които бяха генериранивследствие участието на младежите в проектните дейностиса:

•Запознаване с легенди, митове и предания от Румъния, Македония, Гърцияи България, тяхното историческо развитие и съвременните културни прояви.

•Насърчаванеактивното младежко участие в социалния живот и дейности насочени към съхранение на културното наследство.                                                                                         

•Създаване на трайни взаимоотношения между младежите от четирите държави, чрез взаимстване на добри практики, знания и опит от партньорските организации.           

•Популяризираневъзможностите на Програма”Еразъм+”за разширяване на образователния процес у младото поколение.                                                                                  

• Повишаване на личното самосъзнание по темите равенството и човешките права.


•Повишена увереност в собствените възможности и самочувствие.


• Повишена междукултурна и междурелигиозна осведоменост.


• Повишена осведоменост за балканскатакултура, като част от ценностите на ЕС.  Проектът еизпълненв съответствие с приоритетитена Програмата, и по специално повишаване на компетенции и включване на млади хора в неравностойно положение, насърчаване активното граждански участие, укрепване на връзките междунеправителствени организации със сходен профил, както и създаване на възможности за засиленосътрудничество, диалог и подкрепа между младежи с неравностоен социален статус.

 

 

      
Видяна: 137


« Назад към всички новиниНаши партньори