Ветроходството – възможност за намаляване рисковите фактори за здраве чрез спортПРОЕКТ „ВЕТРОХОДНО ЗДРАВЕ” НА ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”

Проект вх.№ 09-00-1925/16.03.2020 г., с Договор № 25-00-55 26.06.2020г. за Проект №НПИМД-Н2-Т3-034

Проектът е финансиран от Министерството на младежта и спортапо Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г.,Направление 2 - Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“

 

 

ВЕТРОХОДСТВОТО -  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕТО ЧРЕЗ СПОРТ

 

Подобряването на здравето е необходимо да се разглежда през съвременната холистична концепция за здравето и дефинициите на Световната здравна организация, които обособяват шест негови измерения: физическо здраве; психично здраве, съставено от умствено здравеи емоционално здраве, социално здравеи духовно здраве.

 

Проект „Ветроходно здраве” на Яхтклуб „Черноморец Бургас” е разработен и се реализира през идеята за подобряване на здравето на младите хора чрез многоспектърните възможности на спорта ветроходство. Град Бургас и неговата морска акватория са уникална среда за развиване на различните страни на ветроходните спортове и морски активности– от малки до големи ветроходни лодки, кайт-сърф, уинд-сърф, уейк-борд, падъл-борд, каяк, плуване и други. Всички тези физически активности и спортни дейности са източник за подобряване не само на физическото здраве, а и на неговите разновидности.

 

Движението, физическата активност и спортните дисциплини поддържат и развиват не само физическата, а и умствената, емоционалната и социалната същност на личността на тези, които участват в двигателните занимания. Физическата активност е един от показателите, които определят доброто качество на живот! Активният физически човек натрупва ресурс за здравето, койтому гарантира активен и продължителен живот, изпълнен с повече социален и психически комфорт!

 

 

        

 

 

Проект „Ветроходно здраве на Яхтклуб „Черноморец Бургас”, който се реализира с финансовата подкрепа наМинистерството на младежта и спортапотемата „Насърчаване на здравословен начин на живот“, е в синхрон и със заложената нова Програма за здравословно хранене и физическа активност на децата и ученицитев Община Бургас. Кампаниите, които Яхтклуб „Черноморец Бургас” реализира бяха свързани със запознаване на децата и младите хора от градовете Бургас, Приморско и Царево с ползите за здравето от физическата активност и по- специално от заниманията с ветроходни спортове.

 

Една от най- важните цели, към които трябва да се стремим, в полза на здравето на децата и младите хора, е обединяването на усилията на различните институции – семейство – училище – спортен клуб – община в морския ни град! Яхтклуб „Черноморец Бургас” е отворен за създаването на активни общности, обединени в координационна мрежа, ангажирани с обща цел – здравето на децата и младите хора на Бургас!

 

ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”РАЗВИВА МОДЕРНО ВЕТРОХОДСТВО И ПАЗИ ДУХА НАСТАРИТЕ БУРГАСКИ МОРСКИ ТРАДИЦИИ!

 

 

ЯХТКЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС”

Спортна база: Пристанище Бургас до Фара

e-mail: chernomorec_yachtmen@abv.bg

http://chernomorets-bs.org

facebook page: Yachtclub Chernomorec Burgas

 

07.10.2020
Видяна: 121


« Назад към всички новиниНаши партньори