Областният управител подкрепя проект за пострадали от covidПроф. Мария Нейкова: „Подкрепям проекта, защото за мен е важното физическото и психично здраве на хората в условията на COVID-пандемия“

 

Областният управител настоява пред Министерството на здравеопазването за реализация на проект за изпълнение на амбулаторна-извънболнична рехабилитационна програма на пациенти с последствия след острата фаза на COVID-19.

 

В нарочно писмо до министъра на здравеопазването областният управител проф. Мария Нейкова се обяви в подкрепа и настоява за реализация на проект за изпълнение на амбулаторна-извънболнична рехабилитационна програма на пациенти с последствия след острата фаза на COVID-19 на територията на област Бургас. Проектът, който е пилотен за България, е разработен от водещи специалисти в тази област.

 

„Пандемията COVID-19засегна физическото здраве на обществото, парализира бизнеса и има силен, негативен социално-икономически ефект в глобален аспект. За всички е ясно, че дълго време ще се борим не само с вируса, но и с всички последици от него“, каза областният управител проф. Мария Нейкова.

 

Според Нейкова, изправени пред поредната вълна на вируса и нарастващия брой на заразените в страната и на територията на област Бургас, на дневен ред се поставя рехабилитацията на пациентите, прекарали COVID-19, като необходимост за възстановяването им с очаквания и за съществени социално-икономически последици на хората в региона.

 

„Ето защо намирам, че реализирането на амбулаторната програма за рехабилитация за пациенти, преминали COVID-19, е от съществено значение за връщане на пациентите към обществено полезен живот, като се използват възможностите и капацитетът на извънболничната помощ, и да се избегне свръх-хоспитализацията. Цялостното рехабилитационно лечение дава възможност за пълно или частично възстановяване на пациентите, подобрява качеството на живот и улеснява по-ранното и безопасното им завръщане към предишния начин на живот“, се казва още в писмото до министър Кацаров.

 

Предложението ни за пилотното изпълнение на амбулаторна-извънболнична рехабилитация е адекватно на световните тенденции за използване и на интегрирани телемедицински продукти. Предизвикателство и шанс е в област  Бургас да се реализира разглеждания проект за амбулаторна-извънболнична рехабилитация, като се въвеждат съвременни продукти и предложения, чийто ползи със сигурност няма да са само медицински.

 

Ако Министерството на здравеопазването даде положително становище и даде зелена светлина за реализация на проекта, област Бургас ще бъде отново добрият пример в страната.

 

Друг проект, за който областният управител проф. Мария Нейкова се обяви в подкрепа пред Министерството на здравеопазването, е „Подобряване качеството на живот при пациенти с онкологични заболявания и провеждане на рехабилитационни телерехабилитационни интервенции на територията на КОЦ-Бургас и в условията на COVID-19.

 

С реализацията на тези два пилотни проекта бургаска област ще затвърди позициите си на регион, който е добър пример в страната за реализация на проекти в грижа на обществото.
Видяна: 62


« Назад към всички новиниНаши партньори