Държавата дава 3 млн лева за изграждане на модерни стопанстваМинистерският съвет одобри 3 млн. лева за развитие на интелигентно животновъдство и растениевъдство в страната. Средствата се отпускат за дейности по две национални научни програми на Министерството на образованието и науката – „Интелигентно животновъдство“и „Интелигентно растениевъдство“, които се изпълняват от 2021 г. Чрез програмите се създават иновативни методи за изграждане на модерни стопанства, които да работят с по-малко човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда, съобщи правителственият пресцентър.

 

От там напомниха, че в първата година от изпълнение на програмата „Интелигентно животновъдство“ бяха разработвани прототипи, патенти, тримерни модели, профилирани услуги за интелигентно животновъдство, бяха публикувани статии в специализирани списания.

 

От Министерския съвет потвърдиха, че през предстоящата втора година ще бъдат отпуснати планираните 1,5 млн. лева, които ще послужат за продължаване на дейностите за роботизиране на животновъдния сектор, разработване на модели за наблюдение и управление на продуктивност/отглеждане и др.

 

По националната програма „Интелигентно растениевъдство“ се подготвят научни изследвания за приложението на изкуствения интелект в земеделието. Търсят се начини за намаляване на разходите за земеделските стопани, подобряване на управлението на почвите и качеството на водите, ограничаване на използването на торове и пестициди и намаляване на емисиите на парникови газове.

 

Подобрява се биологичното разнообразие и се създава по-здравословна околна среда. През втората година, с планираните 1,5 млн. лева, ще продължи да се работи в посока автоматизиране на растениевъдния сектор.

 

Допълнителното финансиране е в рамките на разчетените средства за наука в централния бюджет. Парите се отпускат по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.

 

Източник: investor.bg
Видяна: 96

« Назад към всички новиниНаши партньори