6 нови компании са готови да инвестират в БургасФирмите искат да закупят терени в града, а при реализиране на инвестиционните им намерения могат да се открият над 600 работни места

 

 

 

Шест нови компании са готови да направят инвестиции в община Бургас, това стана ясно по време на постоянната комисия по „Икономика и инвестиционни политики“ през седмицата. По време на комисията общинските съветници подкрепиха единодушно две докладни, входирани от кмета Димитър Николов, които касаят въпросните инвестиции. По време на редовната сесия на общинския съвет другата седмица трябва да се разреши продажбата на терени, за които има инвестиционни намерения, за да се реализират различни производства и да се открият нови работни места.

 

 

 

Първото заявление за инвестиционно намерение е от „Бротек Техникъл“ ООД. Компанията е част от група предприятия като основен собственик е турската фирма TEKSAN, осъществява дейност, свързана с прецизна машинна обработка на метални части и свързването им помежду им. За нуждите на предприятието те искат да закупят близо 6 дка вместността„Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“)вземлището нагр. Българово.Там се предвижда изграждане на комплектовъчен-опаковъчен и експедиционен цех с обща застроена площ 220 кв.м и производствено хале за обработка на метални части и елементи с обща застроена площ 2400 кв.м. Съгласно цитираното инвестиционно намерение, инвеститорът предвижда да извърши инвестиция в размер на приблизително 800 000 лева, разпределена на два етапа: първи етап – 300 000 лева и втори етап – 500 000 лева. Предвижда се разкриване на 23 работни места, след реализацията й: на първи етап – 5 човека и на втори етап – 18 човека. Направената инвестиция ще бъде напълно безвредна за околната среда.

 

 

 

Сериозен интерес има и към терените в „Индустриален и логистичен парк- Бургас“ АД.От докладна записка на кмета Димитър Николов става ясно, че за там има входирано инвестиционно намерение от „ХЪС“ ООД за изграждане на „Завод за арматурна заготовка и стоманени изделия“.В него се предвиждапроизводство настоманени тръби, кухи профили и фитинги за тях. Заявено е инвестицията да бъде извършена за срок до 48 месеца. Размерът й е минимум 6 135 00,00 (шест милиона сто тридесет и пет хиляди) лева. Заявяват, че за производството са необходими минимум 20 служители. За реализиране на намерението и изграждане на завода е необходим имот от минимум 26 000 кв. метра.

 

 

 

Инвестиция от 4 500 000 евро е готова да направи созополската фирма „Сий лайф“ ООД за изграждане на рибопреработвателно предприятие. В него ще се преработват риба и морски продукти, които ще се изнасят в чужбина. Прави впечатление, че инвеститорът предвижда постоянни 320 работни места при пълен капацитет на работа на предприятието.

 

 

 

Четвъртата компания„ВАРТЕКС“, проявява интерес към имот от около 30-35 дка  за развиване на производство на строителни продукти;  извършване на промишлени дейности, свързани със строителния бранш (арматурен двор и др.), изграждане на магазин и склад за продажба на строителни материали ''Максмарт.'' заедно със прилежащ паркинг. Реализирането на инвестицията е заявено на етапи за срок до 36 месеца след покупката на терен и изграждане на довеждаща инфраструктура до имота. Инвестицията е в размер общо на 6 000 000 (шест милиона) лева. Заявяват, че за производството са необходими 35-50 работни места.

 

 

 

В рамките на две години от „ЧАР“ ЕООДискат да направятшивашко производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло, логистични складове към производството и складове за пласмент на готова продукция. Инвестицията е в размер на 3 000 000 (два милиона) лева.  Заявяват, че за производството са необходими 100 служители. За реализиране на това намерение е необходим имот от около 15-20 дка.   

 

 

 

Друга компания „ДИМИ ТРАНС“ ООД проявява интерес от закупуване на имот от около 20 дка в ПЗ Юг за изграждане на логистична център, бензиностанция и пункт за технически прегледи на товарни камиони. Реализирането на инвестицията е заявено за срок от 3 години след покупката на терен.  и изграждане на довеждаща инфраструктура до имота. Инвестицията е в размер на минимум 3 000 000 (три милиона) лева. Заявяват, че след осъществяване на инвестицията ще разкрият минимум 90 работни места.
Видяна: 96


« Назад към всички новиниНаши партньори