Покана от УС на ЗКПУ „Съгласие“ с. Брястовец 

02.06.2022

 

 

 

УС на ЗКПУ „Съгласие“ с. Брястовец свиква общо събрание на ЗКПУ „Съгласие“ с. Брястовец, което ще се проведе на 18.06.2022 от 10.00 часа в Читалището на с. Брястовец при следния дневен ред:

 

 

 

 

 

  1. Изключване, заличаване на членове кооператори.
  2. Приемане и утвържаване на нови членове кооператори.
  3. Промени в Устава.
  4. Отчет на УС.
  5. Отчет на КС.
  6. Избор на председател на кооперацията.
  7. Избор на УС.
  8. Избор на КС.
  9. Упълномощаване на представител на кооперацията, който да представлява и защитава интересите на кооперацията по делата, водени отпредседателя Тома Петров Томов срещу кооперацията и решенията на  ОС.

 

 

При липса на кворум събранието ще започне от 11.00 часа при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се член – кооператори.
Видяна: 58

« Назад към всички новиниНаши партньори