ПП „Възраждане“: Управляващите закъсняват с избора на председател на КПКОНПИ„Възраждане“ внесе  проект за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

 

 

 


На 02.02.2022 г., Народното събрание гласува предсрочното прекратяване на мандата на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като същата влезе в сила на 01.03.2022 г.

 

 

 


При предсрочно прекратяване на правоотношението на член на Комисията в двумесечен срок от прекратяването Народното събрание избира нов член, който довършва мандата. По аналогия същата процедура следва да се приложи и за избор на председател на Комисията.

 

 

 


Комисията е избрана през 2018 година, има 6-годишен мандат, който не е изтекъл. Но Председателят е освободен предсрочно, поради което трябва да се проведе нов избор в Народното събрание. Двумесечният срок, в който следваше Народното събрание да предприеме действия по избор на нов председател на Комисията, отдавна изтече.

 

 

 


Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, е от съществено значение за предотвратяване на корупционните практики, тя има самостоятелно значение и представлява сериозен инструмент за противодействие. Председателят на комисията изпълнява специфични функции, ръководи Комисията и я представлява. Оставянето на Комисията толкова дълго време без титуляр за председател поставя под съмнение желанието на управляващата коалиция да се бори с корупцията и да постигне нулева толерантност към нея.

 

 

 

„Възраждане“ предлага настоящите правила, за да се започне процедурата по избор на председател на Комисията противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, макар че стартира с огромно закъснение.
Видяна: 111

« Назад към всички новиниНаши партньори