НФСБ с предложения в помощ на гражданите и бизнесаВ своята предизборна програма Националният фронт за спасение на България акцентира върху спешните мерки в помощ на гражданите и бизнеса. Според кандидатите за народни представители от 02 МИР Бургас една от тях е въвеждане на необлагаем минимум в размер на една минимална работна заплата за възнагражденията по трудови и граждански договори. И това трябва да се приложиоще с бюджета за следващата година. Това ще доведе до облекчаване на получаващите минимална работна заплата и на ниско доходните групи в условията на икономическа криза. Другият положителен ефект е оставането на по-голям разполагаем доход в домакинствата. И накрая, но не на последно място, въвеждането на необлагаем минимум представлява намаляване на данъчната тежест и решителна стъпка за справяне на проблема с т. нар. работещи бедни.

 

 

 

Не по-маловажна мярка е намаляване на ДДС на 5 % за сметките за ток за домакинствата и за бизнеса. Тъй като цената за битовите потребители се определя от КЕВР, предвиденото намаление с 15 процента ще бъде реално и ще  има директен положителен ефект върху бюджетите на домакинствата. Така ще бъдат подпомогнати гражданите и стопанските субекти в условията на икономическа криза,ще бъде осигурено запазването на работни места и оцеляването през есенно-зимния сезон, смятат от НФСБ.

 

 

 

В тази връзка са и предложенията на кандидатите от листата на Националния фронт в Бургас за осигуряване на ваучери за заплащане на сметките за ток за енергийно бедни домакинства и въвеждане на забрана за спиране на тока и парното през отоплителния период, както ипродължаване на енергийни компенсации към българските фирми.Подобни мерки ще обхванат максимално широк кръг потребителии ще са от полза за цялото общество – за всички отрасли на икономиката и за всички български граждани, ползващи електроенергия.

 

 

 

От НФСБ предлагат и друга социална мярка, а именно нулева ставка на ДДС за лекарствата, заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Както при намаляване на ДДС на цената на електроенергията, и тук като резултат ще имаме повече разполагаеми средства в бюджетите на българските домакинства.

 

 

  

 

 

Кандидатите от партията са за осъвременяване на размерите на всички пенсии и премахване на т. нар. таван. Това е продължение на провежданата от НФСБ политика на поетапно увеличаване на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, така че тя да бъде в размер над линията на бедност. И ако за тази година това е постигнато при линия на бедност от 413 лева, като минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е в размер на 467 лева, то за следващата година се предлага линията на бедност да се увеличи на 504 лева, без все още да е ясно дали минималната пенсия ще бъде увеличена до и над този размер. Според кандидатите за народни представители в листата на НФСБ от бургаския изборен район е редно както да се увеличи минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, така и да бъдат преизчислени и всички останали пенсии.  
Видяна: 162

« Назад към всички новиниНаши партньори