Достойно представяне на учени от Университет „Проф. д-р Асен Златаров на международна научна конференцияПредставители на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бяха отличени с три престижни награди на международната научна конференция „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето V“. Форумът се състоя традиционно в Разград, където домакин е филиала на Русенския университет.

 

 

 

Учените от Бургас бяха  наградени с 3 престижни награди  „The best paper„ и грамоти от ректора на Русенския университет– акад. Христо Белоев. Награди получиха авторите на следните доклади:

 

 

 

Проф.  д-р Ирена Марковска, зам.- ректор на  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с пленарен доклад на тема „Директен синтез на графен чрез комбинирано използване на електролиза и ултразвук“.

 

 

 

 

В категорията за “Млади учени и докторанти”беше отличен доклада  ”Възможности за получаване на керамични материали, включващи графенови и карбонатни наноструктури”представен от докторантите Маргарита Георгиева и Мариела Минова в  колектив с доц. Адриана Георгиева, гл.ас Фила Йовкова и гл. Ас Краси Панайотова

 

 

 

В категорията за „Утвърден учени“награда получи доклада: ”Синтез и физикохимично охарактеризиране на нови циркониеви и хафниеви телурити”  с автори  Георги Русев  и доц. Светлана Гениева.

 

 

 

Ежегодният научен форум се организира съвместно със Съюз на учените в България - клон Разград,  Регионален академичен център на БАН – Разград, Ротари клуб – Разград и Дом на науката и техниката.

 

 

 

 

На заседанията в двете секции бяха представени 24 доклада  с актуална научна и производствена тематика. Участници в конференцията бяха професори, доценти и научни работници от Университети в София, Бургас, Пловдив, Варна, Русе, Силистра и др. В работата на конференцията взеха участие  и учени от чужбина - Украйна,Молдова и Италия.

 

 

 

Тематичните направления на форума бяха в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.
Видяна: 69

« Назад към всички новиниНаши партньори