Приключи конференцията за насърчаване на предприемачеството за хора над 55 годиниКонференция на тема „Споделяне на опита и добри и иновативни практики в областта на мерките и програмите за придобиване и повишаване на трудовите умения, социалната интеграция и насърчаване на заетостта и предприемачеството за хора над 55 г възраст“.

 

На 15.09,2018 година в ресторант „Воденицата“ в Морската градина на гр. Бургас се проведе заключителна конференция по прект BG05M9OP001-4.001 0083, „Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст“.

 

 

 

   

 

В конференцията взеха участие представители на целевата група по проекта, хора над 55 годишна възраст, специалисти в областта на интервенцията на проекта,а именноподпмагане на интегрирането на хора над 55 години на пазра на труда, заетост на лицата над 55 годишна възраст, работодатели и представители на медиите. По време на мероприятието бяха представени резултатите от проекта и по-специално трансферираните две иновативни практики, а именно: специализиран интернет сайт с интерактивна информация и онлайн платформа за обучения и квалификация на лица на възраст над 55 години и специализирано мобилно софтуерно приложение за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хора над 55 годишна възраст. Присъстващите бяха запознати и с идентифицираните по проекта иновативни практики от страни от Европейския съюз, както и тенденции и нови подходи за осигуряване на заетост за хората над 55 годишна възраст.

 

Повече информация запроекта, неговите цели, дейности и постигнатите резултати могат да бъдат открити на интернет страницата: http://55plusopportunities.eu/

 

За контакти: Фондация „Кладара“, Тел: 0887 079327; Ел. поща: info@cbstudy.eu

 

Проект BG05M9OP001-4.001 0083, „Внедряване на социални иновации за насърчаване на заетостта и предприемачеството сред хората над 55 годишна възраст“, Процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж", ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Видяна: 228


« Назад към всички новиниНаши партньори