Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 14 33%
Промяна е стресираща 16 38%
Не е много удачно 4 10%
В началото е малко трудно, но после свиквам 8 19%

Брой гласове: 42