Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 22 32%
Промяна е стресираща 25 37%
Не е много удачно 8 12%
В началото е малко трудно, но после свиквам 13 19%

Брой гласове: 68