Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 19 33%
Промяна е стресираща 22 38%
Не е много удачно 5 9%
В началото е малко трудно, но после свиквам 12 21%

Брой гласове: 58