Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 19 32%
Промяна е стресираща 22 37%
Не е много удачно 6 10%
В началото е малко трудно, но после свиквам 12 20%

Брой гласове: 59