Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 10 43%
Промяна е стресираща 8 35%
Не е много удачно 2 9%
В началото е малко трудно, но после свиквам 3 13%

Брой гласове: 23