Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 6 50%
Промяна е стресираща 3 25%
Не е много удачно 1 8%
В началото е малко трудно, но после свиквам 2 17%

Брой гласове: 12