Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 3 50%
Промяна е стресираща 1 17%
Не е много удачно 1 17%
В началото е малко трудно, но после свиквам 1 17%

Брой гласове: 6