Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 27 32%
Промяна е стресираща 29 35%
Не е много удачно 11 13%
В началото е малко трудно, но после свиквам 17 20%

Брой гласове: 84