Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 16 31%
Промяна е стресираща 19 37%
Не е много удачно 5 10%
В началото е малко трудно, но после свиквам 12 23%

Брой гласове: 52