Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 30 32%
Промяна е стресираща 32 34%
Не е много удачно 14 15%
В началото е малко трудно, но после свиквам 19 20%

Брой гласове: 95