Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 13 32%
Промяна е стресираща 16 40%
Не е много удачно 3 8%
В началото е малко трудно, но после свиквам 8 20%

Брой гласове: 40