Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 13 41%
Промяна е стресираща 14 44%
Не е много удачно 2 6%
В началото е малко трудно, но после свиквам 3 9%

Брой гласове: 32