Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 21 32%
Промяна е стресираща 24 37%
Не е много удачно 7 11%
В началото е малко трудно, но после свиквам 13 20%

Брой гласове: 65