Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 13 37%
Промяна е стресираща 15 43%
Не е много удачно 2 6%
В началото е малко трудно, но после свиквам 5 14%

Брой гласове: 35