Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 9 45%
Промяна е стресираща 6 30%
Не е много удачно 2 10%
В началото е малко трудно, но после свиквам 3 15%

Брой гласове: 20