Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 19 31%
Промяна е стресираща 22 36%
Не е много удачно 7 11%
В началото е малко трудно, но после свиквам 13 21%

Брой гласове: 61