Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 23 31%
Промяна е стресираща 28 38%
Не е много удачно 9 12%
В началото е малко трудно, но после свиквам 14 19%

Брой гласове: 74