Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 15 31%
Промяна е стресираща 17 35%
Не е много удачно 5 10%
В началото е малко трудно, но после свиквам 11 23%

Брой гласове: 48