Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 13 34%
Промяна е стресираща 16 42%
Не е много удачно 2 5%
В началото е малко трудно, но после свиквам 7 18%

Брой гласове: 38