КОНТАКТИ с http://faktorbg.com

 

Ако имате въпроси не се колебайте, да се свържете с нас по e-mail или телефон.

 

Офис: гр. Бургас

моб.тел.: 0897 546 055
e-mail: factor_bs@abv.bg

e-mail: topkarov_v.factor@abv.bg

 

 

 


 

     

 

 

 


 

ЧЕРНОМОРСКИ ФАКТОР ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА И ЛИПСАТА НА ЛИКВИДНОСТ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19”

 

 

 

От 14.07.2020 г. "Черноморски фактор" ЕООД започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3588-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

 

Проектът ще се осъществи в гр. Бургас с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер на 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

 

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от нея и стабилност на работните места.

 

 

www.eufunds.bg

 

Проект  № BG16RFOP002-2.073- 3588, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

15.07.2020 г.

 

 

» Начална страница

Наши партньори