БСУ въвежда интерактивни форми за обучение12.02.2013г.   Център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги (ЦДОУ) ще заработи през учебната 2014-2015 г. в Бургаски свободен университет.

 

БСУ създава този център, за да отговори на потребностите на настоящи и бъдещи студенти от гъвкава форма на обучение. „Хубавото на Центъра е, че студентите сами ще управляват ритъма си на учене. ЦДУО в много голяма степен подпомага  и бизнеса. Учащите служители ще продължат да надграждат  своята  квалификация, без да се откъсват от работа.”, каза ръководителят на проекта доц. д-р Мария Алексиева.

 

ЦДУО предоставя изцяло интерактивно обучение, което ще се провежда в обособени виртуални класни стаи,  он-лайн библиотека и лаборатория. В основата на центъра е заложено активното общуване между студент и преподавател.

 

Гъвкавата форма за обучение, квалификация и преквалификация ще помогне за преодоляване негативните тенденции на пазара на труда в България.

 

Заложено е да се обучат 120 студенти за срока на проекта.

 

Работата на ЦДОУ първоначално стартира с обуването на 120 студенти по четири магистърски програми по една във всеки център, както и 20 курса за външни потребители.

 

До 15-ти февруари започва процедурата за търг на софтуерите, които ще се ползват.

 

Тази програма изцяло се вписва в концепцията за нова идея в образованието - учене през целия живот.

***

 

Проектът „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” е спечелен по ОП "Развитие на човешките ресурси" и е част от Областната стратегия за развитие на Област Бургас 2005-2015 г. Той е за срок от 22 месеца, като ще функционира и след това. 

 

ЦДОУ  е се изработва изцяло от преподаватели в университета.

 

Три екипа работят по проекта: екип за разработване на програми и курсове за обучение; за разработване на програми и курсове за обучение и мултимедийни методически помагала; за програмно-техническо обезпечаване работата на ЦДОУ.

 

bfu
Видяна: 2816


« Назад към всички новиниНаши партьори