за нас

Кои сме ние?

exPRts Communication Ltd.е специализирана PR агенция, която предоставя професионални комуникационни услуги и консултиране на малкия и среден бизнес, както и на организации с нестопанска цел.

 

Нашата exPRts мисия

Помагаме на малкия и среден бизнес да расте, като комуникира успешно и развива ползотворни взаимоотношения с целевите си публики.

 

Нашите exPRts  цели:

 •  Да предоставяме професионални услуги и консултации на малкия и среден бизнес.
 •  Да растем като работим с най-добрите професионалисти.
 •  ДА бъдем предпочитаната PR агенция за малкия и среден бизнес.
 •  Да изграждаме дългосрочни партньорства с браншови организации.

 

Нашите exPRts принципи

Професионализмът  ръководи нашата работа.

Уважаваме единствено точните цели, креативните идеи, ясната стратегия и постигнатите резултати.

Етичността направлява дейността ни.

Прилагаме само честни, открити и надеждни действия и комуникации.

Взаимоотношенията са ключът към успеха.

Развиваме дългосрочни и взаимноизгодни отношения, за постигането на качествени резултати.

 

Нашите exPRts дейности

 •  Public& Media Relations

Развиваме вашите ползотворни взаимоотношения с целеви публики и медии.

 •  Online PR

Разработваме и поддържаме онлайн присъствие и комуникация.

 • Brand Management

Развиваме фирмата като бранд, на който клиентите се доверяват.

 

Нашите exPRts услуги

 • Писане и разпространяване на PRтекстове: съобщения за медиите, статии, корпоративни представяния и др.

 • Стратегическо планиране на комуникационни кампании, специални събития и др.

 •  Анализ на онлайн присъствието и комуникациите, разработване на кампании за социалните медии и др.

 • Разработване на бранд идентичност (лого, бланка визитка и др. включително и уеб сайт), бранд послания; развиване на бранд репутация и др.

 

Нашите exPRts проекти:

iskamda.com, днес - faktorbg.com - Свободната, онлайн, комуникационна зона.

Основна цел: Да помага на хората да изграждат информирано мнение за бизнеса и нестопанския сектор в България.

Възможности: faktorbg.com предоставя неограничени възможности на бизнеса и нестопанския сектор да общуват свободно и да се развиват.

Функционалност: Гъвкавостта на faktorbg.com е разработена така, че потребителите на портала, ползващи платените пакети, самостоятелно да провеждат насочени комуникационни инициативи.

 

 

ИЗБРАНИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ - ВИДЕО ПОРТФОЛИО

 

 

КАКВО Е БРАНД?

 

бранд

Брандът продава и движи бизнеса напред. Той е онова, което ще Ви отличи от всички други компании на пазара. Брандът са чувствата, емоциите и преживяванията на клиента с продуктите, услугите и Вашата фирма/организация като цяло.

 

PR УСЛУГИ

 

ВИЗИЯ, МИСИЯ, ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПИ, СЛОГАН

Визията е идеята на една компания/организация, за онова което иска да бъде. Тя дава фокус на усилията й за развитие и изгражда образа й в съзнанието на клиента.

 

Мисията Ви казва какво правите - тук и сега. Показва как го постигате и посочва към кого го насочвате. Мисията Ви е ориентир за клиента в морето от безлични фирми.

 

Ценностите, които уважавате, отразяват бизнес философията, личните убеждения и човешките добродетели, чрез които фирмата/организацията се изгражда и откроява.

 

Принципите са онези правила, които следвате, за да бъдете в полза на Вашите клиенти, служители и партньори.

Слоганът е онова, което Ви откроява и клиентите запомнят. Той казва всичко за Вашата фирма/организация в силно компресиран вид.

ЦЕНА: 600лв.

КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ (графичен дизайн и предпечат, генериране на TIF файл)

корпоративна идентичност

Всяка фирма/организация се нуждае от открояваща и запомняща се индивидуалност. Елементите на корпоративната идентичност ще ви позиционират в съзнанието на клиентите и ще ви направят предпочитаната фирма.

ЦЕНА: от 500лв
 

 

PR – ТЕКСТОВЕ ПР текстове

Съобщение до медиите (пресанонс, прессъобщение).
„Работният кон“ на фирмената комуникация, съобщението до медиите, е изключително ефективен комуникационен инструмент. Чрез него Вашата фирма добива популярност и налага имидж сред настоящи и потенциални клиенти, използвайки възможностите на традиционните и новите медии.
 

ЦЕНА: 80лв.Статия (300 - 350 думи)
Статии от вида „7 неща, които не знаете за …“, „Как да използвате …“ и др. ще Ви наложат като фирмата експерт, на която клиентът може да се довери. Чрез SEO оптимизирани статии фирменият Ви уебсайт ще излиза на първите страници на Google.

ЦЕНА: 90лв.


Рекламна статия (300 - 350 думи)
Рекламната статия (advertorial) е средство, което в детайли запознава клиентите с вашите продукти и услуги. Този вид статии, в комбинация с радио, телевизионна или интернет реклама, концентрирано информира и предизвиква желание за покупка.

ЦЕНА: 100лв.


Бекграундър/биография (300 - 350 думи)
Бекграундърът е текст, чрез който информирате за новия продукт или услуга, който пускате на пазара. Изключително ефективен е при общуването с медии или фирми партньори.
Автобиографията е единственият текст, чрез който висшият мениджмънт и отделни служители могат да бъдат представени, за да се изгради човешкия образ на компанията.

 ЦЕНА: 80лв.


Факт лист (1 стр.)
Материал, който е задължителен елемент от всяка информационна папка. Изключително полезен инструмент, когато участвате на изложения, срещи с медиите или потенциални бизнес клиенти. Представя информацията за продукт или услуга кратко, точно и ясно, тъй като основната част от нея се представя с водещи символи (булети).

ЦЕНА: 50лв.

Интервю
Интервюто е най-подходящата форма, чрез която фирмата Ви може директно да предоставя информация за продукти, услуги, тенденции на пазара и др. Така ще се наложите като експерт във сферата, в която работи Вашата фирма.

ЦЕНА: 120лв.


Бюлетин - 4 страници
Бюлетинът (електронен или печатен) е изключително ефективен инструмент за реклама, поддържане на положителни взаимоотношения, изграждане на имидж и репутация. Фирмата лесно и ефективно се свързва с клиенти, партньори и служители.

ЦЕНА: 320лв.

Бяла книга - до 10стр.
Бялата книга е важен инструмент, чрез който можете да увеличите трафика към Вашия сайт. Белите книги са изключително ефективни като безплатен материал, който нови и настоящи клиенти целенасочено търсят да свалят от сайта.

ЦЕНА: 440лв.

Онлайн нюзрум (медия център)
Това е задължителен елемент във фирменият сайт на компанията/организацията, която мисли проактивно. Онлайн нюзрумът е насочен както към медиите (регионални и национални), така и към всички заинтересовани публики. Изключително ефективен инструмент е по време на фирмени кризи.

ЦЕНА при запитванеИнформационна папка – печатна (съдържание: прессъобщение, фактлист, бекграундър (фирмено представяне), биография, флаер), графичен дизайн и предпечат.

ЦЕНА: 430лв.


Информационна папка – електронна (съдържание: прессъобщение, фактлист, бекграундър (фирмено представяне), биография, флаер), с включен графичен дизайн и SEO оптимизация.

ЦЕНА: 540лв.

 

социални медии и мрежиУПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБ САЙТ - качване на текстове, снимки, видео, промоции.

ЦЕНА: 9лв/час

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА face book страница - качване на текстове, снимки, видео, промоции /или т.нар. постове/.

ЦЕНА: 9лв/час

ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ПО ИМЕЙЛ ДО ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ /при предоставена база данни до 100контакта/

ЦЕНА: 0,50лв. на контакт


 

презентации

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА се съставя за добро и полза на клиентите Ви. Презентацията е средство, което Ви помага да представите по-добре идеите, продуктите и услугите си. Чрез презентацията Вие предоставяте на Вашите клиенти по-лесна за възприемане информация и ставате предпочитани за тях.

 

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ (5-8 слайада) - с включен текст, графичен дизайн и генериране в PDF и PowerPoint файл (при подадени от клиента визуализации - снимки, схеми, диаграми)

ЦЕНА: 240лв.

ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ (5-8 слайада) - с включен текст, графичен дизайн и генериране в PDF и PowerPoint файл (при подадени от клиента визуализации - снимки, схеми, диаграми)

ЦЕНА: 300лв.

 

Комуникационна стратегия (план) - PR планът включва необходимата информация и стъпките, които е необходимо да следвате, за да провеждате адекватна комуникационна политика. Включва разширено телефонно, имейл или Skype интервю за получаване на необходима информация за разработването на PR план, който най-точно отговаря на вашите цели. Той е специално разработен и съобразен с нуждите Ви. Получавате цялата информация, която е необходима сами да провеждате комуникационни дейности.

ЦЕНА: 2000 лв.

 

 

 

Рекламата е най-прекият път за комуникация с клиентите. Рекламата е основен инструмент за насърчаване и запазване на всеки един бизнес.

Графичното оформление на рекламата, трябва да отговаря на стила на корпоративния дизайн. В корпоративната комуникация се залагат и основни принципи, които се следват в рекламните послания излъчвани към аудиторията, предимства, които са като запазена марка за компанията Ви, слоган и други.

рекламни материалиПОДГОТОВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ - с включено рекламно послание, графичен дизайн и предпечат

флаер/ листовка/ или плакат

А6 и А5 двустранно - ЦЕНА: 90лв.

А4 и А3  двустранно - ЦЕНА: 110лв.

плакат до формат 70х100 - ЦЕНА: 120лв.

 

брошури / дипляни - с включен рекламен текст, графичен дизайн и предпечат

разгънат формат А5 1 - 2 сгъвки ( 4-6 страници) - ЦЕНА: 90лв.

разгънат формат А4 1 - 2 сгъвки ( 4-6 страници) - ЦЕНА: 115лв.

разгънат формат А3 1 - 2 сгъвки ( 4-6 страници) - ЦЕНА: 140лв.

 

ПРОДУКТОВИ КАТАЛОЗИ /А5, А4, А3/ - графичен дизайн и предпечат при подадени от клиента основна фирмена и продуктова информация и изображения до 16 страници ( вкл. корици)

ЦЕНА: 30лв/ страница

ПРОДУКТОВИ КАТАЛОЗИ /А5, А4, А3/ - графичен дизайн и предпечат с подготвяне на материали, илюстрации и текст до 16 страници (вкл.корици)

ЦЕНА: 80лв/ страница

ПОКАНИ ЗА СЪБИТИЯ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ - с включен текст, графичен дизайн и предпечат

ЦЕНА: 40лв.

КОРПОРАТИВЕН БЕЛЕЖНИК - с 2 бр. корици - ЛИЦЕ и ГРЪБ и 2-3 бр. вътрешни разделители - ЛИЦЕ И ГРЪБ - графичен дизайн и предпечат.

ЦЕНА: 260лв.

РЕКЛАМНИ БАНЕРИ

СТАТИЧНИ - ЦЕНА: 65лв.

ДИНАМИЧНИ - ЦЕНА: 140лв.

БРАНД - ЦЕНА: от 360лв.

*Стикери, табели, транспаранти, календари, менюта и други рекламни материали са предмет на допълнителна оферта.

*Ценова ставка за един час работа графичен дизайн - 35 лева за всеки започнат час.
*Ценова ставка за един час работа графичен дизайн редакция на материал – 20лева за всеки започнат час.

 

 
АБОНАМЕНТНО PR ОБСЛУЖВАНЕ
 
http://faktorbg.com/uslugi/view_firm.php?id=25
 
* Основната информация се подава от клиента; в графичния дизайн не се включва заснемане/правене на снимки/, използват се изображения от наш клипарт или подадени от клиента; представят се 2бр.графични визуализации, а избраната подлежи на една корекция.
* Клиент закупил абонаментно обслужване План ECONOMY ползва 5% отстъпка от обявени цени на услуги, които не са включени в плана или желае допълнителна услуга.
* Клиент закупил абонаментно обслужване План BUSINESS или BusinessPRO ползва 10% отстъпка от обявени цени на услуги, които не са включени в плана или желае допълнителна услуга.
» Начална страница

Наши партьори