Полипите на дебелото черво08.05.2013г.   Полипите на дебелото черво са доброкачествени образувания на лигавицата на червото. Разполагат се на краче или широка основа. Познати са в литературата и с името аденоми. Засягат се предимно хората над 50 г.възраст, но се откриват и при деца. Мъжете боледуват по-често. Те са с важно клинично значение,поради опасността от злокачествено израждане! Произходът им е неясен. Счита се,че намаленият прием на целулоза,хроничните възпалителни промени в лигавицата и наследствени фактори имат значение за появата им.Като група с висок риск се посочват членовете на фамилии с аденоми и карцином на дебелото черво.Всеки пациент,който има в семейството си такива болни е наложително да се изследва в тази насока. Полипите се откриват се най-често в лявата половина на дебелото черво предимно в ректосигмата/най-ниската част /. Срещат се като единични,групови и множествени. Хистологично са тубуларни, вилозни и смесени. Колкото по голям е броят им,възможноста за злокачествено израждане нараства! Аденоми с размери над 2см. разположени на широка основа са с висок малигнен потенциал! Малките полипи под 1см., протичат безсимтомно, но при по големите се появяват кървене, отделяне на слуз, диария водеща до загуба на калий,протеини и дехидратация, чувство на недоизхождане при локализация в ректума. При напреднали случаи се стига и до анемия, поради която пациентите търсят лекарска помощ. Сателитни заболявания като хемороиди, запек и дивертикулоза често подвеждат болните! Фиброколоноскопията е най-прецизният метод за тяхното откриване! При този метод след щателно почистване на червото, с мека огъваема сонда лекарят оглежда лигавицата и взема проба за хистологично изследване. Използва се и иригографията, но при нея може да се пропуснат плоските и малки аденоми. Ендоскопската полипектомия е основният метод за лечение на тези образувания! При тази щадяща методика ендоскописта по време на колоноскопията посредством диатермична щипка отстранява полипите,по този начин се съхранява целостта на червото. Важно е, пациентите над 50г възраст, дори при леки стомашно-чревни оплаквания да се прегледат при гастроентеролог-ендоскопист. За съжаление много болни се отнасят пренебрежително към профилактичните прегледи, а колкото по рано се извърши фиброколоноскопията, толкова възможността да се открият полипи с малък размер и нисък малигнен потенциал е по реална!

 

Автор: д-р Никола Радев
 
Видяна: 7775


« Назад към всички новиниНаши партьори