Д-р Лидия Стефанова: Бургас има потенциал да се превърне в здравния център на Източна Европа

Припознавам личните си убеждения и каузи в програмата на Димитър Николов, затова съм част от неговия амбициозен екип, каза д-р Стефанова, която е на 10-о място в листата на ГЕРБД-р Лидия Стефанова е кандидат за общински съветник от ГЕРБ. На парламентарните избори през март т.г. тя привлече вниманието с изключително високия си резултат с над 1730 преференции. Завършва Медицинския университет във Варна, където придобива специалност по „Обща медицина". В момента специализира кардиология в Медицинския университет в Плевен. Притежава и втора магистратура по „Здравен мениджмънт и управление на здравните грижи". Владее писмено и говоримо английски и руски език. От няколко години е административен директор – първо на специализирана кардиологична болница, а днес – на високотехнологичния болничен комплекс ‚Сърце и Мозък‘ в Бургас. Участва активно в научноизследователски проекти на Българския Кардиологичен Институт. С придобития като общопрактикуващ лекар опит, тя добре познава проблемите на доболничната и болничната помощ, преминавайки през всички нива в системата на здравеопазването.Д-р Стефанова, защо авторитетен мениджър на високотехнологична болница иска да бъде част от местния парламент?Кандидат съм за общински съветник от амбициозния екип на Димитър Николов, който е визионер и мениджър, създаващ успешни модели на работа. Припознавам личните си убеждения и каузи в програмата му. Управлявам високотехнологична болница – първи избор на пациентите от Бургас и региона. Знам какъв е работещият модел и как се постига модерно здравеопазване. Нямам опит в политиката, но това ми дава предимството да виждам проблемите и решенията от различен ъгъл. Влизам в надпреварата с високо вдигната глава, личен морал и с името си на професионалист.Кои са Вашите лични каузи, чиито резултати искате да бъдат забелязани от бургазлии?Ще продължа да работя за подобряване на достъпа до медицинска грижа в малките и отдалечени населени места – в сътрудничество с общинските болници чрез осигуряване на лекари от различни специалности на принципа „лекарят при пациента“. Трябва да поставим фокуса върху програми за здравна профилактика с цел превенция на хроничните заболявания и повишаване здравната култура на обществото; да повишим качеството на медицинска грижа чрез изграждане на високотехнологични болнични комплекси и да продължаваме да осигуряваме високоспециализирана болнична и доболнична помощ в Бургас и региона.Ще работя и за повишаване на нивото на академичната среда чрез разкриване на нови акредитирани университетски специалности и привличане на инвестиции и проекти от страната и чужбина. Важно е да създаваме нови работни места с отлични условия на труд и мотивиращо възнаграждение, за да задържим високообразованите млади хора в града и подсигурим възможност за тяхната реализация. Не на последно място, ще продължим да привличаме професионалисти, доказани у нас и в чужбина.Кои според Вас са предимствата Ви като лекар и специалист, които ще добавят стойност в работата на бургаския общински съвет?Ежедневно се срещам с неизброимо много хора, които споделят тревогите си – от личните си здравословни проблеми до ежедневните си трудности в различни сфери на живота. Тези срещи категорично затвърждават усещането ми, че с високата си експертиза и богат професионален опит мога да бъда полезна в решаването на много проблеми. "Сърце и Мозък" е притегателно място за млади специалисти, а голяма част от персонала идва тук от университетски болници в страната и света. Бургас има потенциал да се превърне в здравния център на Източна България.Вашата рецепта за здраве?За щастливо дълголетие поддържането на здравословен начин на живот включва редовни профилактични прегледи. Неотложните леки и по-сериозни интервенции трябва да се извършват след консултация с лекар специалист и чрез прилагане на високи технологии в диагностиката и лечението. Менталното здраве също е от решаващо значение и затова физическите и умствените активности трябва да се дозират правилно и всекидневно. За да сме щастливи и дълголетни, не трябва да допускаме да живеем с продължителна физическа и психична болка!За да подкрепите д-р Лидия Стефанова, гласувайте с бюлетина 7 и преференция 110. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
 

Още от БУРГАС