Изпълнителният директор на ИАРА д-р Николай Георгиев участва в годишната сесия на GFCM

Изпълнителният директор на ИАРА д-р Николай Георгиев взе участие в 46-ата годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM), която се проведе от 6-ти до 10-ти ноември, в гр. Сплит, Хърватия.В нея участват представители от 22 страни, Европейската комисия, Европейската агенция за контрол в рибарството, както и неправителствени организации. Основната цел на GFCM е да гарантира опазването и устойчивото управление на живите морски ресурси и развитието на аквакултурата в Средиземно и Черно море. 
 


По отношение на Черно море се очаква да бъдат одобрени нивата на общ допустим улов за запасите от калкан и цаца за 2024 г. и да бъде взето решение за прехвърляне на неусвоените от България количества от квотата за калкан. В дневния ред на заседанието са включени темите за декарбонизацията и устойчиво производство на фуражи в сектора на аквакултурата и свързаните с този сектор програми за наблюдение, доклади за дейностите между сесиите през 2022–2023 г. на Научен консултативен комитет по рибарство (SAC), Работна група за Черно море (WGBS), Научно-консултативен комитет по аквакултури (CAQ) и др. Делегацията на България е водена от заместник-министъра на земеделието и храните доц. Деян Стратев. 

Още от Царево