Кодовата дума е проект

Вече десета година работим успешно по европейски проекти. Трудностите и безсънните нощи избледняват пред факта, когато видим удовлетворените погледи, сиящите очи на участниците в мобилност, когато прекрачат границата на родината и посетят друга държава. Доста от учениците, които работят и участват в проекти, не са излизали извън пределите на държавата и това прави дейността им вълнуваща и силна, искрена и чувствена. Възможността да видят как живеят други техни връстници, как прекарват дните си, какво правят в училище, това е предизвикателство за всеки един от нас. Всеки, който е кандидатствал, работил и отчел проект знае: Европейските пари не са лесни пари. Всеки цент се изработва и доказва, така че накрая удовлетворението е голямо при успешно изпълнен и реализиран проект.

 

Отново дубъл! През настоящата учебна година гимназията има два одобрени проекта по програма Еразъм+. Първият проект е по ключова дейност 1, образователна мобилност за граждани, „Опит от миналото и с поглед към бъдещето“, № 2020-1-BG01-KA101-078059 с продължителност 24 месеца. В рамките на проекта ще се квалифицират 6 педагогически специалисти в два структурирани курса, организирани от обучителната организация Europass Teacher Academy за период от една седмица. Първият е "CLIL in Practice: Focus on Florence". Участниците ще се запознаят с прилагането на съвременни методи на преподаване, както и ще станат експерти в преподаването на съдържание (академичен предмет) и език (известен също като CLIL). Вторият курс е на тема „Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces“. Акцентът е върху следните теми: позитивно мислене; корени на отрицателната самооценка; съсредоточаване и хумор; как да превърнем комуникацията в положителна, както визуално, така и вербално; оформяне на психологически принципи. Профилът на участниците в проекта е педагогически специалисти, които ежедневно работят с млади хора, психолози, главни учители, учители по английски език.

 

Вторият проект ще сформира пъстро, многостранно партньорство от България, Италия, Полша и Англия. „Европейски визионери Agorà“, под номер 2020-1-IT02-KA229-079205_4 е проект към ключова дейност 2 за сътрудничество на иновации и обмен на добри практики – КА2, сектор училищно образование. Проектът съчетава STEM дейности, информационни технологии, компютърна графика и дизайн и екипна работа. Екип от ученици и учители ще доказват формулата на успеха, дължаща се на STEM обучението. Продължителността на проекта е 24 месеца. В рамките на проекта ще се проведат четири мобилности, в които ще се включат 6 ученици и 2 учители. Очакваме с огромно нетърпение срещата в Бургас през месец септември, на която ще присъстват 18 ученици и учители от партньорските държави.

 

Тази публикация е финансирана от Европейски съюз чрез европейски средства по програма „Еразъм+“ и отговорност носи единствено Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ гр.Бургас.

 

Координатор по проекти Евелина Ганчева, главен учител в гимназията.

Още от Несебър