Нов амбициозен проект, насочен към децата стартира в Созопол

Най- новият спечелен проект от Община Созопол бе представен пред  обществеността и заинтересовани лица.Проектът „Бъдеще за децата на община Созопол“ ще се реализира във всички населени места в морската община и е насочен към деца в нужда и техните семейства. Като в превантивните дейности по проекта ще бъдат включени деца на възраст от новородени до седемгодишни, които са уязвими, или изолирани, не са регистрирани при личен лекар и не посещават такъв. Друг акцент  при подбора на децата и семействата, които ще бъдат част от проекта са деца, които са отглеждани в общности с различен етнически произход, деца на безработни родители и получаващи социални помощи.Проектът бе представен от неговия ръководител Христо Бардуков, Мая Бозукова от партньорската организация "Сдружение за гражданско общество" и Биляна Динева - координатор на проекта.Христо Бардуков акцентира върху три от направленията на проекта- здравеопазване и достъп до здравеопазване, образование и достъп до образование, както и привличането на семействата на тези деца в дейностите, за да има по-голям ефект при крайните резултати.  Той очерта няколко проблема, свързани с работата с тези социални групи. Много често родителите категорично отричат, че детето им има проблем и не съдействат на институциите за неговото решаване. Ранното съвместно съжителство и ранното раждане е сред проблемите, по които и сега се работи, заяви Христо Бардуков като уточни, че в с. Зидарово работи медиатор по тези проблеми. За него е голям проблем липсата на лични лекари и медицинска помощ като цяло в редица населени места в общината. Затова той е оптимист, че с реализацията на този проект ще се изгради механизъм и ще се подобри ранният и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги както за децата, така и за техните семейства.„Този проект е голям успех за Община Созопол и за децата в общината, защото продължаваме надграждането в предоставянето на социални услуги, но и ще предложим качествено нови такива. На пръсти се броят общините, които спечелиха такъв проект по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, затова и отговорността за неговата реализация и очаквани резултати  са много високи. Убеден съм, че екипът от специалисти, който сформираме ще допринесе за повишаване качеството на грижите за децата в нашата община“, сподели ръководителят на проекта Христо Бардуков.


Мая Бозукова започна своята презентация на проекта „Бъдеще за децата на община Созопол“ като изнесе данни, че всяко четвърто българско дете живее в бедност, а този проект ще даде шанс за подобряване живота на децата от всички рискови групи в община Созопол. Тя подчерта, че важно условие за успеха на проекта е изработването на координационен механизъм, в който ще бъдат включени представители на училищата и детските градини, МВР, РЗИ, личните лекари, дирекция „Социално подпомагане“, ЦОП,ЦСРИ  и всички институции на територията на община Созопол, които работят с деца и младежи.Проектът „Бъдеще за децата на община Созопол“ е на стойност 355 633,13 лв. безвъзмездна помощ и ще продължи в рамките на година и половина като в него ще бъдат обхванати 60 деца и техните семейства.

Още от Созопол