Нов дом за стари хора скара общинските съветници в Бургас

Според опозицията от ПП СЕК и Възраждане заложените средства за строителство и обзавеждане са многократно повече от необходимите за реализиране на проекта
 
 
 
Бурен дебат по време на редовната сесия на Общински съвет – Бургас предизвика намерението на общината да кандидатства с проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвидено е с такива средства всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на грижите за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.
 

 
Планираните дейности за дома, който се намира във в. з. „Митерални бани“ включват изграждане на нова сграда за 32-ма потребители. Сградата ще бъде оборудвана в всички необходими удобства, необходими за спокоен и пълноценен живот в нея. Общата индикативна стойност на проекта е 7 726 328 лв. като община Бургас трябва да осигури финансов ресурс до 4 400 000 лв. за покриване на разходи по проекта. Опозицията в местния парламент съзря необосновано висока сума за реализиране на проекта, но в същото време се съгласи, че намерението на администрацията е похвално и има нужда от изграждане на такива домове.
 

 
Иван Иванов от ПП СЕК изрази мнение, че сумата надвишава необходимата стойност за реализирането на такъв проект, което я прави необоснована в предложението за решение. „Ние от ПП Средна европейска класа сме напълно съгласни, че община Бургас трябва да продължи грижата за възрастните хора и тези със специални потребности по всички възможни начини. Това е една от докладните в днешното заседание, която бихме подкрепили при условие, че има ясно представени количествено – стойностни сметки за необходимите средства тя да се реализира. Направихме сравнение с друг такъв дом, изграден в село Лъка само преди две години, който е на стойност 1.6 млн лв, а в конкретния случай говорим за близо 8 млн. лв. Цена, която според нас е значително завишена, което я прави неприемлива, за да я подкрепим.“, каза Иванов и даде ясен знак на всички присъстващи, че ПП СЕК подкрепя подобни инициативи в полза на хората, когато са осъществени по прозрачен начин.
 
 
Общинските съветници от ПП Възраждане също изразиха съмнения относно действителната стойност за осъществяване на такъв проект. Александър Койчев каза, че са проверили колко би излязло в действителност построяването на сградата, заедно с оборудването и всичко необходимо в нея. Според него сумата е значително завишена. Неговият колега Мариан Иванов разказа за премеждията, през които е преминал в качеството си на общински съветник в опит да получи подробна информация от администрацията за това как ще бъдат израсходвани от бъдещия строител на сградата средствата за реалиирането и. В зала остана впечатлението, че част от документацията за въпросната докладна не е предоставена по надлежния ред на общинските съветници, за да се запознаят с нея и да вземат информирано решение.
 
 
От ГЕРБ опонираха, че всичко е изрядно и сумата от близо 8 млн лв е максималната допустима за реализирането на проекта, но може и да не е такава. Елена Кокаларова от управляващата партия обясни на колегите си от ПП Възраждане, че изискванията и стандартите за реализиране на една такава сграда са многократно завишени в сравнение с построяването на едно училище или кооперация например. Тя обърна внимание на детайли като контакти, специализирана сигнализация във всяка стая и дори антибактериално покритие на стените, които оскъпяват строителството.
 
 
Строителният предприемач Георги Манев потвърди от практиката си, че много често предварителните сметки в началото на един проект се променят в хода на неговата реализация и най-често стават по-големи. Той от своя страна прехвърли топката на бившите си съпартийци от ПП СЕК като сподели, че сред тях има един дърводелец, който може да потвърди това, визирайки производителят на мебели Стоян Царев. От своя страна Царев не му остана длъжен и разби теорията за скъпото строителство на няколко стаи и сервизни помещения, както и обзавеждането им на стойност от 8 млн лв, в което ще се помещават само 32 души. Според него както и да го смятат сметката не излизала и в този вид от ПП СЕК няма да подкрепят докладната.
 
 
В крайна сметка подложена на гласуване докладната мина без гласовете на ПП СЕК и Възраждане и в Минералните бани ще има нов дом за стари хора, направен по най-съвременни стандарти и условия за пълноценен живот на потребителите в него.
 

Още от БУРГАС