Област Бургас е в грипна епидемия, но учениците продължават обучение в присъствена форма

На свое заседание Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания /ОРЗ/ към областния управител взе решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас считано от 25 януари до31януари (сряда)включително.
 


Заболеваемостта сред учениците и училищния персонал се следи от 10.01.2024 г., като 13% е сред учениците и 5% сред училищния персонал. На основание посочените данни и предвид становището на министъра на образованието и науката щабът реши, че няма предпоставка за обявяване на „грипна ваканция“ и учебният процес при ученици и студенти ще продължи в присъствена форма.
 


На база сентинелно наблюдение и ежедневно съобщаване на случаите на заболели от грип и ОРЗ през последната седмица се отчита рязко завишаване на заболяемостта в гр. Бургас 238,25%00. За периода 16.01.-22.01.2024г. са достигнати епидемични стойности с регистрирани 478 случая при наблюдавано 10% от  населението – 20 063 души.  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14г. / 810,68%00/, 0-4г. /749,41%00/, следвана от възрастова група 15-29г. /356,79%00/, над 65./103,43%00/ и най-ниска заболяемост при група 30-64г. /94,33%00/.Щабът реши да не се прекратяват плановите операции, защото пациентите вече са изследвани и подготвени за интервенциите и отлагането им само би удължило страданията им, така се поставят в риск и те да се разболеят.
 


Въвеждат се временни противоепидемични мерки на територията на област Бургас срещу разпространението на грип и ОРЗ, считано от 25.01.2024 до 31.01.2024 г. включително, както следва:
 


Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета;
 


Преустановяване на всички профилактични прегледи и имунизации;
 


Лечебните заведения да предвидят възможности за разширяване на легловия капацитет на вътрешните отделения за сметка на други отделения с оглед приемането на насочени пациенти с грип и/или усложнения;
 


Преустановяване на свижданията в лечебните заведения;
 


Стриктно спазване на Наредба №3/08.05.2013г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции;
 


Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. двукратно за деня и често проветряване на помещенията.
 


На 30.01.2024 г. Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания към областния управител отново ще проведе свое заседание, на което, отчитайки последните данни, ще вземе решение за прекратяване или продължаване на грипната епидемия.
 


В заседанието участие взеха областният управител на област Бургас Пламен Янев, заместник областният управител Павлин Иванов,  кметове и представители на общини, ръководители на ЦСМП, РЗИ, РУО-Бургас, представители на болнични заведения и други институции.
 
 
 

Още от Созопол