Общинските съветници от ПП СЕК подкрепиха създаването на сдружение „Фонд за развитие на Летище Бургас“

Бургазлии ще плащат за това, което във Варна получават безплатно


Общинските съветници от ПП СЕК подкрепиха категорично създаването на сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище Бургас“. Според Иван Иванов, Николай Желев и Стоян Царев това е правилната стъпка за стимулиране на туристопотока към града и Южното Черноморие.
 


Иван Иванов припомни по време на редовната сесия на Общински съвет – Бургас, че ПП Средна европейска класа винаги е подкрепяла инициативата за стимулиране на полети целогодишно до Летище Бургас и ще продължи да го прави. „Осъществяването на целогодишни полети е важно за развитието на икономиката и туризма в Бургас и региона. Не на последно място това е отправна точка за привличане на нови инвеститори в града. Апелираме при създаването на „Фонда“ и при неговото управление водеща роля да има община Бургас и кметът Димитър Николов, като община с най-голяма финансова вноска в него.“, каза Иванов и доказа, че ПП СЕК е последавателна в подкрепата на всички важни за Бургас и региона решения.
 


По време на сесията от ПП СЕК подкрепиха Декларация против спорния Законопроект за енергия от възобновяеми енергийни източници в морските пространства, който застрашава биоразнообразието и поминака на всички хора в крайморските региони.
 


Последователни в решенията си общинските съветници от ПП Средна европейска класа отказаха да подкрепят намерението на община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. Те дадоха ясен знак, че подкрепят всички инициативи на община Бургас, които касаят подобряването на условията и качеството на живот на възрастните хора и тези в затруднено положение, но когато това става по прозрачен начин. Според ПП СЕК заложената сума по проекта от близо 8 млн лв за изграждане на нов дом за стари хора за 32 души е завишена. Няма количествено – стойностни сметки, предоставени от администрацията, от които да стане ясно как ще бъдат разходвани средствата и по какви направления, а при липса на такава информация няма как да се вземе информирано решение. Това е причината така предложения проект за решение да не бъде покрепен от ПП СЕК. Общинските съветници апелират за съдействие от страна на администрацията на община Бургас, която по правилник трябва да им предоставя всяка поискана документация по проекти и докладни записки, за да не се пораждат съмнения относно законосъобразността и отчетността на всяко едно благородно намерение в полза на хората, което трябва да бъде подкрепено.

Още от БУРГАС