Писателят Кристофър Бъкстон и ТВ журналистката Лора Стаматис станаха лице на екокампания

В Бургас се проведе двудневна информационна акция-изложба с раздаване на информационни материали по проект  „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ , (Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem), LitOUTer, BSB785, финансиран от СОП „Черноморски басейн“ 2014-2020, изпълняван от Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации” и партньори.

 

 

 

В акцията се включиха граждани, ученици, младежи, активисти от заинтересованите страни по проекта от Бургас, както и популярни личности, които станаха лице на кампанията.

 

 

 

През втория ден деца от различни школи на Народно читалище "Асен Златаров" в Бургас проведоха анкета за екосистемите в Черно море, за което бяха наградени с игри, детски играчки и информационни материали. Децата се включиха и в двудневната информационна акция-изложба с раздаване на информационни материали.

 

                    

 

Акцията имаше обществен отзвук, а участниците изразиха увереност, че тя трябва да бъде проведена и на други места по българското Черноморие.

Още от Айтос