ПП СЕК няма да участва в коалиции в Общински съвет Бургас

По време напървата сесия на Общински съвет - Бургас, стана ясно, че  тримата общински съветницина ПП „Средна Европейска Класа“(СЕК) - Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желевняма да участват в групи в местния парламент.
 


Представителите на ПП СЕК споделиха, че решението им е продиктувано от ангажимента, който са поели пред избирателите да не правят безпринципни коалиции на всяка цена. Целта им е да иматактивна роля в местното управление, катообещават конструктивна, прозрачна и корективна политика. Щеподкрепят всички добри идеи, които могат да допринесат за развитието на града, но и да се противопоставят на решения, които считат за несправедливи към обществения интерес. 
 


Новите общински съветници от ПП СЕК споделят, че една от основните им задачие давъзстановятдоверието на гражданите в местната политика. Според тях изключително ниската избирателна активност в Бургас служи като сигнал, че гражданите са изгубили вяра и увереност в представителите на местната власт. ПП СЕК се ангажира дапредставлява гражданите чрез прозрачни действия и активно участие в работата на Общински съвет-Бургас.  
 


"Смятаме, че с прозрачните си действия и работа в Общински съвет-Бургас ще покажем на жителите на общината, че ще има хора, които ще работят за тях, за тяхното доверие и ще се борят за развитието на Бургас!" - коментира председателят на ПП Средна Европейска Класа, Константин Бачийски. 
 

Още от БУРГАС