В Общински съвет Созопол започна обсъждането на Бюджет 2024

Няма да увеличаваме данъците и таксите тази бюджетна година, но ще спазваме стриктно финансовата дисциплина, заяви кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев на среща с общинските съветници, на която представи Бюджет 2024.Всички приходи в новия бюджет са 38 100 000 лв, като собствените приходи са 23 732 363 лв. Бюджетът е с около 2 млн. лв. повече в сравнение с миналата година, като основната цел при съставянето му е била да бъде балансиран и реалистичен заяви по време на презентацията на бюджета кметът Янакиев и акцентира върху приоритетите, които ще се изпълняват през годината.“ Приоритети при съставяне на бюджета на община Созопол за 2024г. са техническа и пътна инфраструктура, сектор социален, екология, спорт, култура, образование. Стремим се към запазване равнището на предоставяните публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване ефективността на публичните разходи. Приоритетно ще бъдат приложени мерки за повишаване събираемостта на местни данъци и такси.“, обясни на общинските съветници кметът.По отношение на Капиталовата програма стана ясно, че планираните обекти са по- малко в сравнение с друга година, но това се налага заради изискването да няма преходни обекти и всеки нов да бъде реализиран в настоящата календарна година.  Така например в момента вече се реализира един от големите инвестиционни проекти за ремонт на моста на р. Равадинска. Предвидени са средства за изработването на технически проекти, което ще гарантира готовността на общината да кандидатства за финансиране.Благодарение на готови проекти, с които общината е кандидатствала, Държавният бюджет ще финансира два инвестиционни обекта  на територията на община Созопол, а именно: 1. "Улична мрежа в местност "Мисаря" гр. Созопол: „Мусала“, “Стара планина“, “Хан Аспарух“,“Хан Исперих“, „Хан Кубрат“, „Хан Омуртаг“, „Хан Тервел“, „Цар Борис“, „Цар Иван Асен II“ ,“Цар Иван Шишман“, „Цар Калоян“ ,“Цар Петър“ ,“Цар Самуил“/частично/,“Цар Симеон Велики“/частично/ и ул.“Безименн“а от о.т.653 до о.т.880-етапно строителство на стойност 3 940 000 лв. 2. „Рехабилитация на общински път BGS 1213 /III 7908, Присад – Димчево/ в участък от с. Зидарово до с. Вършило, общ. Созопол“ на стойност 2 055 800 лв.Пред общинските съветници кметът Янакиев сподели, че едно от големите предизвикателства е да се търсят приходоизточници за попълване на бюджета и се обърна към тях с апел за идеи.Общинските съветници препоръчаха да се упражнява по- голям контрол върху различните дейности, които носят приходи на общината.Обсъждането на Бюджет 2024 ще продължи в общинския съвет. По инициатива на председателя на Общински съвет Созопол Станимир Андонов на 12 февруари ще се проведат  срещи на общинските съветници с представители на читалища, училища, детски градини, неправителствени организации, спортните клубове и кметовете на населени места. На тях ще бъдат обсъждани сумите за дофинансиране, които са предвидени в новия бюджет, а така също и как са изразходвани сумите, с които са били дофинансирани  с бюджета за 2023 г.Идеята на тези срещи и детайлно обсъждане на бюджета е повече жители на общината да са запознати с неговите параметри и да бъдат активни при неговата реализация.
 

Още от Созопол