Как работи Европейският парламент?Парламентът има 3 основни роли:

 

Законодателна

 

Приемане на законите на ЕС, заедно със Съвета на ЕС, въз основана предложенията на Европейската комисия

Вземане на решения относно международни споразумения

Вземане на решения за разширяване на ЕС

Преразглеждане на работната програма на Комисията и искания за законодателни предложения

 

 

 

 

 

Надзорна

 

Демократичен надзор на всички институции на ЕС

Избор на председател на Комисията и одобряване на Комисията като орган. Възможност за гласуване на вот на недоверие, който задължава Комисията да подаде оставка

Освобождаване от отговорност, т.е. одобряване на начина, по който се изразходва бюджета на ЕС

Разглеждане на петиции на граждани и отправяне на запитвания

Обсъждане на паричната политика с Европейската централна банка

Задаване на въпроси на Комисията и Съвета

Наблюдение на избори

 

Бюджетна

Съставяне на бюджета на ЕС заедно със Съвета

Одобряване на дългосрочния бюджет на ЕС — „многогодишната финансова рамка“

Броят на членовете на Парламента за всяка страна е приблизително пропорционален на нейното население. Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Председателят представлява Парламента пред останалите институции на ЕС и външния свят и има последна дума при одобряването на бюджета на ЕС.

Работата на Парламента се състои от два основни етапа:

 

Комисиите - подготвят законодателството.

 

В Парламента има 20 комисии и две подкомисии, като всяка работи по определена област на политиката. Комисиите разглеждат предложенията за законодателство, а членовете на ЕП и политическите групи могат да предлагат изменения или отхвърляне на закони. Тези въпроси се обсъждат и в политическите групи.

 

Пленарни сесии – за приемане на законодателство.

 

По време на сесиите всички членове на ЕП се събират в пленарната зала за окончателно гласуване на предложеното законодателство и изменения. Те се провеждат обикновено в Страсбург четири дни месечно, но понякога има допълнителни сесии в Брюксел.

 

Парламентът и вие

 

Ако желаете Парламентът да предприеме действия по определен въпрос, можете да изпратите петиция до него (по пощата или онлайн).

Петициите могат да обхващат всеки един въпрос , който е от компетенцията на Европейския Съюз.

За да внесете петиция, трябва да сте гражданин на държава членка на Европейския Съюз или да живеете в Европейския Съюз. Дружества и други организации трябва да имат седалище тук.

Други начини за връзка с Парламента са контакт с вашия местен евродепутат или с Информационното бюро на Европейския парламент във вашата страна.

 

 

 

 

Регистрирайте се на  https://www.ttimv.eu/YambolCCI  , за да станете част от платформата „Този път ще гласувам“ , която подкрепя десетки хиляди доброволци във всички държави членки, които са се записали и са се ангажирали да убеждават и другите да гласуват на Европейските избори (23-26 май 2019).

 

 

Публикацията е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско - Промишлена Палата. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Ямболска Търговско - Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.

 

Фактор 07.05.19
Видяна: 411


« Назад към всички новиниНаши партньори