Местна коалиция Воля и БДЦ има готови решения за важни проблеми в АйтосКандидатите за общински съветниците в община Айтос от местна коалиция „Воля и „Български демократичен център” имат готови предложения по редица важни за града и общината проблеми. В листата под номер 69 в интегралната бюлетина влизат родолюбци с висок морал, хора от бизнеса и интелектуалци, които искат Айтос да се развива и да се превърне в спокойно място за живот и добра бизнес среда.

 

Вижте предложенията на групата от кандидат общински съветници, свързани с темата „Вътрешен ред и сигурност“. Ако получат подкрепата на айтозлии те ще поставят за обсъждане в общината следните мерки:

 

1.     Създаване на общинско звено „Общинска полиция“ в състав от десет души, което да контролира обществения ред и сигурност, както и да поеме наблюдението на всички обществени събития в тясно взаимодействие с органите на МВР.

 

2.     Обособяване на Общински център за 24 часово видеонаблюдение на точки в Айтос чрез система от видеокамери. В обхвата на наблюдението предлагаме в първоначалния етап да бъдат включени обществени пространства, паркови зони, автогара, жп гара, централна градска част, училища и детски градини, църковни храмове, джамията, социални центрове, болницата, гробищен парк и сградата на Общината.

 

3.     Създаване на мобилен „дневен“ екип от двама служители на новото звено, за да се осъществява охрана и наблюдение на паркове, обществени пространства, незаконни сметища, незаконни паркинги, установяване на прояви и събития, предизвикващи шум и нарушаване на спокойствието на гражданите. Предлагаме мобилният екип да може да санкционира с актове и глоби нарушителите като следи за спазването на общинските наредби.

 

4.     Въвеждане на еднопосочно движение в отделни части на Айтос с висока интензивност и натоварване на автомобилния трафик.

 

5.     Въвеждане на „синя зона“ за платено паркиране с SMS в централната градска част /от Бизнес центъра на изток до Автогарата на запад/ , както и изработване на нова транспортна схема и организация на движението в Айтос.

 

6.     Отстраняване на старите и неизползвани автомобили, които не са в движение, от улиците на града и обособяване на „джобове“ за контейнери за отпадъци.

 

Прогнозният ефект от изпълнението на предложения би могъл да бъде определен по следния начин:

 

На първо място спад на битовите кражби и уличната престъпност в Айтос и на територията на общината. Опазване на общинската собственост –материална база, паркове, площади, спортни комплекси и детски площадки. Въвеждане на ред в организацията на движение в Айтоси осигуряване на достъп до домовете и гаражите на жилищните сгради, както и преустановяване на практиката да се паркира по тротоарите след въвеждане на еднопосочно движение по натоварени улици и „синя зона“

 

Кандидатите за общински съветници от МК „Воля” и „БДЦ” предлагат средствата, необходими за издръжката  на звеното „Общинска полиция“ да се генерират чрез приходите от „Синя зона“ и охраната на обекти, както и от подобряване на събираемостта на общинските данъци и такси.

 

 

                                        

 

 

Според Георги Янев, водач на листата тези предложения не са окончателни, защото по време на срещите им с хората в Айтос и населените места, получават още много нови препоръки и полезни за града ни идеи. „Ние останахме в Айтос, не защото сме се предали, а за да можем заедно с вас да изградим Айтос на бъдещето.”, сподели Георги Янев.

 

Фактор Бургас
Видяна: 499


« Назад към всички новиниНаши партньори