Започна изграждането на пътя до крепостта РусокастроЗапочна изграждането на бъдещия път до крепостта Русокастро. Той ще продължи от вече обособената и строяща се Зона за отдих в подножието на Крепостта. Строежът е по проект, финансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България — Турция 2014-2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ. Водещ партньор е Община Камено, а проектът се осъществява съвместно с Община Къйъкьой / Турция.

 

 

 

       

 

 

 

Целта е повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. Общият бюджет на инвестицията е 450 151.64 евро, (279 821.00 евро за Община Камено и 170 330.64 евро за Община Къйкьой).

 

 

 

       

 

 

 

Целият период на изпълнения е 18 месеца. Проектът е изграден върху 2 основни цели: да се подобри капацитетът в областта на културата и туризма в трансграничния регион чрез големи инвестиции за инфраструктурни подобрения на 2 ключови туристически обекта, а именно Крепостта Русокастро и скалния манастир Свети Николай - Къйъкьой, да подобри обществения достъп до общото културно-историческо наследство от двете страни на границата, носещо обща история.

 

 

 

       

 

 

 

Резултатите от проекта ще допринесат за повишаване на туристическата привлекателност на важни места за културно наследство от двете страни на границата - Средновековната крепост Русокастро и скалния манастир "Св. Никола", разположени на територията на две малки общини - Камено и Къйъкьой. Изпълнението на дейностите по проекта ще доведат до създаването на съвместен туристически продукт за целите на трансграничното сътрудничество и ще популяризира целевата зона като обща туристическа дестинация, както и ще подобри заетостта и икономиката на района.

 

 

вестник Фактор Бургас
Видяна: 168


« Назад към всички новиниНаши партньори