Анкета: Как Ви се отразява смяната на часовото време?

Опции   Гласа %
Никак не ми влияе 23 32%
Промяна е стресираща 26 37%
Не е много удачно 8 11%
В началото е малко трудно, но после свиквам 14 20%

Брой гласове: 71